ViSEnet kutsuu yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä kiinnostuneita kyliä

Uutinen

Yhteiskunnallinen yrittäjyys on kansainvälisestikin kiinnostava tapa tuottaa palveluja maaseudulle. ViSEnet jakaa, testaa ja tuottaa uutta tietoa ja materiaaleja.

Yhteiskunnallisella yrittäjyydellä tarkoitetaan jonkin yhteiskunnallisen, sosiaalisen tai ekologisen tavoitteen saavuttamiseksi perustettua yritystoimintaa, jonka voitosta suurin osa suunnataan valitun tavoitteen hyväksi. Vaikka yhteiskunnallisen yrityksen perustamisesta ja kehittämisestä on jo olemassa oppimateriaalia, ei niissä useinkaan ole huomioitu maaseudun erityispiirteitä, jotka vaikuttavat olennaisesti yrityksen toimintaan.

Huomio maaseudun erityisiin tarpeisiin

ViSEnet-hankkeen tavoitteena on tuottaa opintomateriaaleja yhteiskunnallisen yrittäjyyden kehittämisen tueksi erityisesti maaseudulla. Materiaalipaketti koostuu kolmesta opintokokonaisuudesta, joista ensimmäinen käsittelee paikallisen yhteisön aktivointia ja osallistumista maaseudulla, toinen kumppanuuksia ja verkostoja sekä niissä toimimista. Kolmas kokonaisuus keskittyy yrittäjyyteen sekä yhteiskunnallisen yrityksen perustamiseen ja yhteiskunnallisen yritystoiminnan sosiaalisiin vaikutuksiin. Opintomateriaalin laadinnassa hyödynnetään hankepartnereiden monipuolista yhteiskunnallisen yrittäjyyden asiantuntemusta.

Hankkeen opintokokonaisuuksissa laadittu opintomateriaali testataan jokaisesta hankkeeseen osallistuvasta maasta valitulla pilottialueella. Palautteen mukaan opintomateriaalia parannetaan ja kehitetään edelleen vastaamaan paremmin ja konkreettisemmin maaseudun tarpeisiin ja erityispiirteisiin. Suomessa hankkeen kohderyhmänä ovat kyläyhteisöt, jotka ovat kiinnostuneita yhteiskunnallisen yrittäjyyden edistämisestä alueellaan.

Työkaluja vapaasti saataville

Opintomateriaali ladataan verkkoon wikiversity-alustalle vapaasti kaikkien saataville ja omaan käyttöön muokattavaksi. Opintomateriaalin lisäksi hankkeessa perustetaan yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä kiinnostuneiden kansainvälinen verkosto sekä laaditaan yhteiskunnallisen yrittäjyyden hyvien käytänteiden opas. Hankkeen tuloksena maaseudun asukkailla on enemmän konkreettisia työkaluja ja keinoja palveluiden ja elinvoiman ylläpitämiseen sekä vertaistukea toiminnan kehittämiseen tulevaisuudessa.

Mikäli kiinnostuit ota yhteyttä Katjaan, Merjaan tai Anneen!

Katja Rinne-Koski, katja.rinne-koski@helsinki.fi

Merja Lähdesmäki, merja.lahdesmaki@helsinki.fi

Anne Matilanen, anne.matilainen@helsinki.fi

Village Social Enterprise: learning material, guidance and networking (ViSEnet) saa rahoituksensa ohjelmasta Erasmus+ aikuiskoulutukselle, KA2 Strategiset kumppanuushankkeet. Hankkeen toteutusaika on 12/2018–5/2021. Hankkeen koordinaattorina on Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja partnereita ovat Viro (Estonian University of Life Sciences), Romania (The Bucharest University of Economic Studies), Saksa (Nurtingen-Geislingen University) sekä Skotlanti (Inspiralba, yhteiskunnallinen yritys).

 • Koski, Eero

  Erityisasiantuntija, maaseutupolitiikan Osaaminen- ja työllisyys OTE -verkosto / opetus- ja kulttuuriministeriö

  Sähköpostiosoite: etunumi.sukunimi@minedu.fi
  Puhelinnumero: 050 3585 493
 • Rutanen, Juha

  TUUMA-verkoston erityisasiantuntija, projektipäällikkö / Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

  Sähköpostiosoite: juha.rutanen@helsinki.fi
  Puhelinnumero: +358 (0)40 573 7568

  Luontoyrittäjyys, Green Care, luonnontuoteala ja luonnonvarat.

 • Valtari, Heidi

  Erityisasiantuntija