Yhteisölähtöinen kunta -valmennus käynnistyi kahdeksan kunnan voimin

Yhteisölähtöinen kunta -valmennukseen valittiin kahdeksan kuntaa eri puolilta Suomea.

Keväisessä Yhteisölähtöinen kunta -haussa etsittiin kuntien viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä valmennusprosessiin, joka tuottaa kansalaistoiminnan tiekarttaa ja etsivän yhteisötyön toimintamallia tulevaisuutta varten. Kahdeksan kuntaa; Siilinjärvi, Janakkala, Kannonkoski, Viitasaari, Mikkeli, Hattula ja Puolanka ovat mukana käynnistyneessä Yhteisölähtöinen kunta -valmennuksessa.

Yhteisölähtöinen kunta -valmennus pähkinänkuoressa

  • Valmennus on suunnattu kuntien viranhaltijoille ja luottamushenkilöille, jotka haluavat kehittää taitojaan osallisuustyössä ja kuntalaisten kuulemisessa.
  • Valmennuksessa annetaan työkaluja osallisuustyöhön ja vuoropuhelun käymiseen ja tutustutaan erilaisiin osallisuutta lisääviin työmuotoihin.
  • Tarkoituksena on saada osallisuustyöstä välineitä johtamiseen ja tukea päätöksentekoon kunnassa.
  • Kunta, jonka viranhaltija/luottamushenkilö on ollut riittävästi mukana prosessissa alusta loppuun, saa Yhteisölähtöinen kunta -osaamismerkin.
  • Viranhaltija/luottamushenkilö voi halutessaan saada koulutuksesta myös virallisen todistuksen.
  • Valmennukseen ja prosessiin osallistuminen on maksutonta kunnalle.
  • Samalla kunta on mukana prosessissa, jossa laaditaan etsivän yhteisötyön toimintamallia, joka tuottaa tietoa ja syötteitä laajemmin maaseudun kehittämiseen ja yhteiseen keskusteluun.
Yhteisölähtöinen kunta - etsivän yhteisötyön prosessin vaiheet. Ensimmäisessä vaiheessa ilmoittaudutaan valmennukseen, sitoudutaan prosessiin ja kokoonnutaan etätapaamiseen. Toisessa vaiheessa pohditaan, mitä on osallisuustyö kunnassa ja mitä osallistumisen esteitä asukkailla on. Seuraavassa vaiheessa selvitetään osallisuuden rakenteita ja käytännön toimia omassa kunnassa. Neljännessä vaiheessa on yhteinen keskustelu esimerkeistä, käytänteiden esittelyä webinaarissa, yhteisölähtöisyys voimavarana. Viimeisessä vaiheessa osaajat ovat
Yhteisölähtöinen kunta - etsivän yhteisötyön prosessi.

Tiekarttaa rakennetaan Hyvän elämän edellytysten varmistaminen maaseutualueilla (HYMY) –verkostossa, joka tuottaa ja välittää tietoa hyvinvointia ja osallisuutta mittaavien indikaattoreiden ja arviointityökalujen kehittämiseen. Maaseudun asukkaiden osallisuutta kestävyyssiirtymässä tuetaan edistämällä alueiden ja sektoreiden välistä dialogia sekä tuottamalla ja levittämällä tietoa maaseudulle soveltuvista kestävyysratkaisuista.

Lisätiedot