Maaseutupolitiikan verkosto

Maaseutupolitiikka.fi-sivustoa ylläpitää Maaseutupolitiikan neuvosto MANE verkostoineen.

Maaseutupolitiikan verkosto edistää maaseudun huomioon ottamista päätöksenteossa. Verkosto kokoaa yhteen maaseudun kehittäjiä,edunvalvontajärjestöjä, hallintoa ja päättäjiä, kylistä valtionhallintoon.

Maaseutupolitiikan neuvosto tuottaa ja välittää tietoa maaseudusta esimerkiksi maaseutukatsaus-sivustolla ja tuomalla maaseudun tarpeita esiin päätöksentekijöille.

Maaseutupolitiikan neuvoston tehtävistä ja kokoonpanosta löydät tarkemmin tietoa maa- ja metsätalousministeriön sivuilta.

Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma

Maaseutupolitiikan neuvosto MANE toteuttaa maaseutupoliittista kokonaisohjelmaa.
Kuudennen maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014-2020 lähtökohtana on paikkaperustainen kehittäminen eli eri alueiden paikalliset tarpeet ja vahvuudet.

Mahdollisuuksien maaseutu - maaseutupoliittinen kokonaisohjelma 2014-2020

Maaseutupolitiikan teemat

Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman toteuttamiseen osallistuvat seitsemän teemaverkostoa:
  • kansalaistoiminta ja hyvinvointi
  • harvaan asuttu maaseutu
  • elinvoimainen toimintaympäristö
  • osaaminen ja työllisyys
  • identitetsbaserat nätverk IDNET
Teemaverkostoissa on eri alojen asiantuntijoita eri tasoilta kylistä valtionhallintoon. Verkostoilta saat tietoa ajankohtaisista maaseutupoliittisista asioista, tukea hyvien päätösten tekemiseen ja uusien toimintatapojen kehittämiseen.

Teemaverkostoissa on hankerahoituksella yksi tai useampi koko- tai osa-aikainen työntekijä. Verkostojen tehtäviin kuuluu mm.
  • vaikuttamista ja viestintää
  • alan toimijoiden yhteistyön lisäämistä
  • alustuksia ja sparrausta
  • tutkimustiedon kokoamista ja välittämistä
Verkostojen toiminta on avointa ja kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan ja tuomaan oman panoksensa maaseutupolitiikan tekemiseen. Jos haluat tulla mukaan, ota yhteyttä maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän ja verkostojen asiantuntijoihin. Verkostot ja maaseutupolitiikan neuvosto MANE ovat väylä tuoda maaseudun ajankohtaisia asioita kansallisen tason keskusteluun.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä