Kestävän kehityksen viikko-verkosto edistää maaseudun toimijoiden osallisuutta kestävyyssiirtymässä

Kuvituskuva

Maaseutupolitiikan verkosto Kestävän kehityksen viikko – maaseutu edelläkävijänä toimii kestävän kehityksen viikon kanssa välineenä, jolla voidaan edistää ja tuoda maaseutupoliittisia toimenpiteitä näkyville. Verkostohankkeessa Pohjanmaan kestävän kehityksen viikko toimii työn mallina ja konsepti leviää valtakunnallisesti.

Tärkeä osa hankkeen toteuttamista ja kestävän kehityksen viikon levittämistä on saada maaseudun nuoret mukaan konkreettisiin kestävää kehitystä koskeviin aloitteisiin. Kiinnostus maaseutua kohtaan on lisääntynyt koronaviruspandemian aikaisen etätyön ja uudenlaisen arjen myötä. Maaseutualueita pidetään kestävänä elinympäristönä, ja maaseutuelämä kiinnostaa erityisesti nuoria paluumuuttajat. Ilmastonmuutos ja vastuulliset elämänvalinnat ovat myös tärkeitä aiheita nuorille.

Kestävän kehityksen viikon – maaseutu edelläkävijänä– tavoitteena on tuoda esiin maaseudun mahdollisuuksia ja uusia innovaatioita kestävään elämäntapaan. Verkostohanke toimii myös välineenä, jolla korostetaan maaseudun edelläkävijöitä, ja sen tarkoituksena on innostaa eri alojen, työryhmien ja erityisesti nuorten toimijoita ryhtymään käytännön toimiin kestävämmän tulevaisuuden puolesta.

Maaseudun toimijat – osa kestävän siirtymän ratkaisua

Verkoston konkreettinen tavoite on luoda kestävän kehityksen viikot eri puolille maata Pohjanmaan kestävän kehityksen viikon mallin mukaan. Kestävän kehityksen viikko edistää osallistumista ja yhteisöllisyyttä, ja yhdessä voimme tarjota ratkaisuja kestävyyskysymykseen. Kestävän kehityksen viikko tuo esiin hyviä esimerkkejä maaseutualueiden kestävistä ratkaisuista, joihin sisältyy myös keinoja parantaa koulutuksen saatavuutta harvaan asutuilla alueilla ja tarjota mahdollisuuksia paikkariippumattomaan työhön ja palveluihin maaseudulla. Hyvien esimerkkien avulla Kestävän kehityksen viikko innostaa luomaan paikallisia palvelupaikkoja, joissa harvaan asuttujen alueiden olemassa olevien rakennusten (esimerkiksi kyläkoulujen) käyttöastetta on lisätty muun muassa etäopetukseen ja työhön.

Kestävän kehityksen viikkoa käytetään välineenä maaseutupoliittisten toimenpiteiden täytäntöönpanossa, mutta samalla se on myös väline maaseutupolitiikan lähentämiseksi maaseutualueisiin.

Kestävän kehityksen tapahtumaviikko verkoston inspiraatiolähteenä

Verkostohanke perustuu Pohjanmaalla kehitettyyn ja testattuun onnistuneeseen konseptiin. Tapahtumaviikko kokoaa yhteen eri toimijoita inspiroimaan ja tekemään näkyviä toimenpiteitä kestävän yhteiskunnan puolesta. Ohjelman ovat luoneet yritykset, yhdistykset, kunnat, oppilaitokset ja seurakunnat ympäri Pohjanmaata, tapahtumaviikon koordinoinnista on vastannut Finlands svenska 4H.

Kestävän kehityksen viikkoja on järjestetty Pohjanmaalla vuosina 2020 ja 2021. Tapahtuma sai loistavan alun ja levinnyt laajasti koko maakunnassa, yli 70 toimijaa on ollut mukana järjestämässä tapahtumia ja tuonut esille kestäviä ratkaisuja.

Kahden kestävän kehityksen viikon jälkeen Pohjanmaalla voidaan päätellä, että konseptia arvostetaan ja se on otettu hyvin vastaan. Kestävän kehityksen viikon aikana niin pienet kuin suuret toimijat jakavat ja korostavat työtään kestävän kehityksen parissa eri tavoin, osallistumiskynnys on matala ja siten korostuvat pienet hyvät esimerkit eri organisaatioiden toiminnassa olevasta vastuullisuudesta.

Kestävän kehityksen viikko tarjoaa konkreettisen mallin osittaisena ratkaisuna siirtymiseen kestävään yhteiskuntaan. Osallisuus ja yhteisöllisyys on tärkeää ja osa kestävän kehityksen viikon perusajatusta. Yhdessä luodaan vahva kestävyysbrändi maaseudulle.

Kaksikielinen verkostohanke

Verkostoa johtaa Svenska Lantbrukssällskapens förbund yhteistyössä Suomen Kylien ja Åbo Akademin kanssa. Suomen kylät tuovat laajan verkoston maaseudun toimijoita eri puolilta maata, ja Åbo Akademi arvioi ja lisää tieteellistä osaamista. Verkoston erityisasiantuntijana toimii Nora Backlund.

Verkostohanke on kaksikielinen ja sisältää myös pohjoismaisen ja kansainvälisen ulottuvuuden. Ruotsissa on jo käynnissä yhteistyötä, ja siitä on ollut suurta hyötyä ja iloa Kestävän kehityksen viikko -mallin valmistelussa. Hankkeella luodaan yhteyksiä myös muihin Euroopan alueisiin, jotka käsittelevät kestävyyttä, maaseudun kehittämistä ja maaseutupolitiikkaa.

Kestävän kehityksen viikko – maaseutu edelläkävijänä – verkosto toimii maaseutupolitiikan neuvosto, MANEn, alaisuudessa ja vastaa teemansa puitteessa maaseutupolitiikan kehittämisestä ja maaseutupoliittisen kokonaisohjelman edistämisestä. Maaseutupolitiikan verkostojen toimintaa rahoitetaan maaseutupolitiikan neuvoston käytettävissä olevista maaseudun valtakunnallisista tutkimus- ja kehittämisvaroista.

  • Backlund, Nora

    KEHÅ-verkoston erityisasiantuntija / Svenska lantbrukssällskapens förbund

    Sähköpostiosoite: nora.backlund@slf.fi
    Puhelinnumero: 044 079 7079