Kotiseutukasvatuksen materiaalipankki kaikkien kasvattajien käyttöön

SALT-verkostohankkeen kaikille avoin materiaalipankki on suunnattu ensisijaisesti varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa työskenteleville kasvattajille. Materiaalin keskiössä on kotiseutukasvatus. Materiaalipankkiin kannattaa tutustua lähemmin juuri nyt, sillä kevään 2024 aikana sen materiaalia voi tilata itselleen maksutta!

Materiaalipankista löytyy lukuvuosikalenteri, josta saa inspiraatiota kotiseudun ja lähiympäristön tutkimiseen yhdessä oppijoiden kanssa. Kalenterista saa vinkkejä siihen, miten opetukseen saa sisällytettyä tietoa kotipaikkakunnasta.

Sen lisäksi materiaalipankista löytyy pedagogisen toiminnan suunnitteluun tarkoitettu suunnitteluopas. Oppaan avulla on tarkoitus kehittää kunnissa toteutettavan maaseutu- tai saaristokasvatustoiminnan rakennetta ja jatkuvuutta.

Kotiseudun supersankarit on varhaiskasvatukseen soveltuva kestävän kehityksen käsikirja. Se sisältää syvennettyä tietoa kestävän kehityksen teemoista ja vinkkejä niiden käsittelyyn varhaiskasvatuksen päivittäisessä toiminnassa helposti ymmärrettävällä ja hauskalla tavalla.

Käsikirjaa täydentää kotiseudun minilähettiläille tarkoitettu Kotiseudun supersankarit -passi. Tähän kestävän kehityksen passiin lapset keräävät tarroja koko varhaiskasvatuksen ajan aina esikoulun päättymiseen asti, minkä jälkeen he ovat valmiita oman kotiseutunsa minilähettiläitä.

Materiaalit on tuotettu SALT – Saaristo ja maaseutu yhteistyössä | Skärgård och landsbygd i samverkan -verkostohankkeessa, ja ne pohjautuvat Saaristomeren Unesco-biosfäärialueen kestävän kehityksen pedagogisiin toimintamalleihin.

Tutustu materiaalipankkiin täällä. Huomaa, että sama materiaali löytyy myös ruotsiksi verkkosivun kieltä vaihtamalla. https://www.abo.fi/fi/centret-for-livslangt-larande/skargardsinstitutet-vid-abo-akademi/salt-materialbank/

SALT-hankkeen ydinajatus on se, että jos lapsilla ja nuorilla on tietoa ja myönteinen kuva kotiseutunsa kulttuurista ja perinteistä sekä tunne siitä, että omalla kotiseudulla pystyy tekemään kaikenlaista – kuten kalastamaan, viljelemään tai löytämään kaikkea mielenkiintoista metsästä –, vahvistuu myös heidän hyvinvointinsa, mahdollisuutensa juurtua kotipaikkakunnalleen ja sen myötä pitkällä aikavälillä myös heidän halunsa jäädä asumaan tai palata kotipaikkakunnalleen. Hankkeen tavoitteena on tehdä lapsista ja nuorista ylpeitä omasta kotipaikkakunnastaan ja lisätä heidän tietouttaan siitä, miten siellä voi tienata elantonsa ja mitä vapaa-ajanviettomahdollisuuksia siellä on.

Ehkäpä näillä keinoilla saadaan käännettyä myös negatiivista väestönkehitystä?

Lue lisää SALT-hankkeen pilottivaiheeseen osallistuvissa kunnissa tehtävästä saaristo- ja maaseutukasvatustoiminnasta:

Kunnat panostavat lasten ja nuorten viihtyvyyteen kotipaikkakunnallaan: https://www.abo.fi/fi/elinikaisen-oppimisen-keskus/kommuner-jobbar-for-att-barn-och-unga-ska-trivas-pa-hemorten/

Velkuan koululla saaristo-osaaminen on aivan käden ulottuvilla: https://www.abo.fi/fi/elinikaisen-oppimisen-keskus/i-velkua-skola-finns-skargardskunskapen-runt-hornet/

SALT-verkostohankkeen verkkosivu.

Hankkeen rahoituksen ajalle 1.4.2022–30.6.2024 ovat turvanneet Maaseutupolitiikan neuvosto, Saaristoasiain neuvottelukunta ja Svenska kulturfonden. Hanketta johdetaan Åbo Akademin saaristoinstituutista.

Teksti: Mia Henriksson

Käännös ruotsista: Niklas Ollila