Paikkani maailmassa – materiaali maaseutu- ja saaristokasvatukseen on ilmestynyt!

Paikkani maailmassa on lukuvuosikalenteri, joka inspiroi tutkimaan kotiseutua ja lähiympäristöä yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Kalenteri antaa ideoita kotiseutukasvatuksen integroimisesta perusopetukseen tai muuhun kotiseututoimintaan. Kalenterin on tuottanut maaseutu- ja saaristopolitiikan SALT-verkosto.

Kalenterissa nostetaan esiin lähiympäristön tarjoamia mahdollisuuksia mm. paikallisen luonnon, kulttuuriperinnön, tapojen ja elinkeinojen havainnointiin ja oppimiseen – toisin sanoen, paikallislähtöiseen sosiaalisesti, kulttuurisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävään elämään. Materiaalissa kiinnitetään huomiota myös lasten ja nuorten osallisuuden merkitykseen, jolla on tärkeä rooli sekä hyvinvoinnin, että kotiseutusuhteen muodostumisen kannalta. Kalenterin toimintavinkit on suunniteltu siten, että ajankohtaan sijoittuvia liputuspäiviä voidaan huomioida toiminnoissa. Kalenteri on kaksikielinen – sivua kääntämällä saat selville, miten toimintavinkit tehdään ruotsiksi tai suomeksi!

Maaseutu- tai saaristokasvatus mahdollistaa monipuolisen tutustumisen ja ymmärryksen omaan kotiseutuun nyt ja ennen. Suhde kotiseutuun välittyy sen tarjoamien resurssien ja mahdollisuuksien tiedostamisesta. Se on toimintaa, jossa kulttuurinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys nivoutuvat ja tukevat toinen toisiaan. Hyvä kotiseutukokemus luo turvallisen pohjan kasvulle ja on voimavara aikuisuuteen, ja sillä on myös merkitystä aikuisuuden valintojen suhteen.

SALT-verkoston tavoitteena on tukea lasten ja nuorten myönteistä kotipaikkaidentiteettiä ja kykyä toimia aktiivisina saariston ja maaseudun asukkaina. SALT-verkosto on kehittänyt kotiseutukasvatusta tukevia pedagogisia työkaluja ja toimintamalleja yhteistyössä kuntien varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa.

Kalenteri on saatavilla SALT-hankkeen materiaalipankista: SALT – materiaalipankki | Åbo Akademi (abo.fi)

tai tilaamalla meiltä maksutta: tiina.saaresranta@abo.fi

Kalenteri on tehty yhteistyössä Åbo Akademin Saaristoinstituutin ja Saaristomeren unesco biosfäärialueen kesken. Lisätietoa SALT-verkostosta:

SALT – saariston ja maaseudun lasten ja nuorten kotiseutusuhteen ja -identiteetin puolesta | Åbo Akademi (abo.fi)

Teksti: Tiina Saaresranta