Uskalletaan puhua työn tuottavuudesta – myös maaseudun palveluyrityksissä

Yleisesti tunnettu fakta on, että iso osa työajasta valuu hukkaan ja keskeytyksiin - tutkimusten mukaan neljäsosa tai jopa puolet. Maaseudun palveluyrityksissä, joissa laadullisilla arvoilla ja elämäntapayrittäjyydellä ovat vahvat arvokkaat perinteet, voi tuntua jopa kiusalliselta puhua tuottavuuden tekijöistä.

Tuottavuutta kehitetään tekemällä työstä sujuvampaa, parantamalla johtamista ja työn suorittamisen edellytyksiä, kustannusten hallintaa unohtamatta. Yhtä ainoaa viisasten kiveä työn kehittämiseksi ei ole, mutta silmiä avaavan tiedon ja osaamisen kautta yrittäjät voivat löytää rahanarvoisia ja hyvinvointia tukevia keinoja työnsä parantamiseksi.

”Aina voi tehdä jotain tuottavuuden eteen, eikä sen tarvitse olla edes kallista”, on kollegani motto Työtehoseurassa. Muutosten ei tarvitse olla suuria investointeja, vaan ratkaisut voivat liittyä uusiin työ- ja ajattelutapoihin. Hyviä kokemuksia on saatu osallistavalla työntutkimuksella, jossa työntekijät otetaan mukaan kehittämään työtä.

Hevosyritysten työn kuormitusta helpommaksi

Maataloudessa tuottavuuden parantamista on tehty kautta aikain, onhan tämä ollut Työtehoseurassa missiona jo kohta 100 vuotta. Sitä vastoin muussa maaseutuyrittäjyydessä, etenkin palvelualoilla, tuottavuuskeskustelu on vähäisempää. Näistä lähtökohdista käynnistyi viime syksynä Maaseuturahaston tuella mielenkiintoinen projekti hevosyritysten tuottavuuden parantamiseksi. Hevosala työllistää kaikkiaan noin 7000 henkilötyövuotta, joten kyseessä on varsin merkittävä elinkeino. Hevosalan työ on fyysisesti kuluttavaa ja raskasta. Huolenaiheena alalla onkin, miten varmistetaan ammatin kiinnostavuus myös tulevaisuudessa, kun ikäluokat alati pienenevät ja kilpailu työntekijöistä tiukkenee.

Hevoset ja työ -hankkeen tavoitteena on hyvien käytäntöjen avulla nostaa esille, miten työtapoja kehittämällä voidaan vaikuttaa yrityksen tuottavuuteen ja työhyvinvointiin. Uudenmaan ELY:n alueella tehdään talven 2021 aikana valituissa yrityskohteissa työntutkimukset, joissa keskitytään tallien arkirutiineihin ja kuormittavuustekijöihin. Arkielämän työtä helpottavia hyviä käytäntöjä on kerätty myös kyselyllä, johon tuli vastauksia yli 140. Kiinnostavana huomiona voi todeta, että monet ihmistyötä helpottavat ratkaisut, kuten ruokinnan automatisointi ja erilaiset ulkoilu- ja pihattoratkaisut, edistävät myös hevosen hyvinvointia.

Tuottavuus ja hyvinvointi käsi kädessä

Tuottavuus ei ole vain isojen yritysten asia, vaan koskettaa myös pieniä yrityksiä. Sujuva, johdettu työ tuo mielekkyyttä ja hyvinvointia, ja tätä kautta tuottavuutta. Eläintiloilla ihmisten hyvinvoinnilla on suora merkitys eläinten hyvinvointiin ja palveluliiketoiminnassa asiakkaiden viihtyvyyteen. Esimerkiksi hevosyrityksissä, hyvinvoiva työntekijä jaksaa olla hyvä hevosten hoitaja, asiakaspalvelija ja tuottaa myönteisiä kokemuksia harrastajille.

Tarvitaan uskallusta puhua työn tuottavuudesta ja nähdä ihminen työssä.


Hevoset ja työ -hankkeen kotisivut www.tts.fi/hevosetjatyo

Facebook https://www.facebook.com/hevosetjatyo

Kuva: maaseutuverkosto/Heli Sorjonen

Kirjoittaja työskentelee TTS Työtehoseurassa www.tts.fi asiakkuuspäällikkönä Tutkimus ja kehittäminen yksikössä. Työtehoseura on jo vuodesta 1924 saakka erikoistunut työn tuottavuuden, hyvinvoinnin ja työturvallisuuden edistämiseen.