Yritysyhteistyö on avainasemassa ammatillisen koulutuksen tulevaisuuden kannalta maaseudulla

Nuoria naisia

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen myötä työelämässä tapahtuvan oppimisen merkitys ja etenkin yritysten rooli oppimisympäristöinä on kasvanut entisestään. Tämä edellyttää, että koulutuksenjärjestäjät ja yritykset lisäävät keskinäistä tiedonvaihtoa ja pyrkivät kehittämään yhteistyötään nykyistä strategisemmaksi.

Eri puolilla Suomea on maaseutualueilla kehittynyt uusia ammatillisen koulutuksen yhteistyö- ja toimintamalleja. Esimerkiksi yritysten sisälle on luotu työelämässä oppimisen ympäristöjä, joissa oppiminen merkittäviltä osin tai kokonaan tapahtuu yrityksen tiloissa ja osana sen toimintaa. Tällaisten ympäristöjen luominen vaatii kuitenkin pitkäjänteistä suunnittelua sekä koulutuksenjärjestäjiltä että yrityksiltä.

Mahdollisimman monien yritysten tulisi kyetä toimimaan työelämässä oppimisen ympäristöinä ja koulutusyhteistyön mallien tulisi soveltua eri kokoisille ja eri aloilla toimiville yrityksille. Suuriin yrityksiin soveltuvat yhteistyömallit eivät kuitenkaan ole sellaisenaan siirrettävissä pieniin yrityksiin ja mikroyrityksiin, joissa resursseja tehdä yhteistyötä koulutuksenjärjestäjien kanssa ja osallistua opiskelijoiden ohjaamiseen on vähemmän. Silti esimerkiksi myös yksinyrittäjille tulisi tarjota mahdollisuus siirtää tietotaitoaan tuleville ammattilaisille. On mahdollista esimerkiksi kehittää paikallisia ja alueellisia ratkaisuja, joiden avulla tietyn toimialan yksinyrittäjät voisivat muodostaa työssäoppimisen kriteerit täyttävän oppimisympäristön ja jakaa keskenään opiskelijoiden ohjausvastuuta.

Tulevaisuudessa joudutaan miettimään alueellisesti eriytyviä ratkaisuja ammatillisen koulutuksen työelämässä oppimisen järjestämisessä. Samalla korostuu kysymys, miten varmistetaan opetuksen laatu ja se, että opiskelijat eri puolilla Suomea ovat yhdenvertaisessa asemassa.

Kirjoitus perustuu Maaseudun nuoret ja pk-yritykset ammatillisten oppimisympäristöjen yhteiskehittäjinä (NAPPIS) -hankkeeseen.

Hankkeen tulosten perusteella laaditut politiikkasuositukset ovat luettavissa alta (nettikäyttöön soveltuva pdf-tiedosto).

Hankkeen tulosten tiivistelmä on luettavissa Ruralia-instituutin nettisivuilta (linkki vie ulkoiseen palveluun).

Maaseutupolitiikan politiikkasuositukset 2020 NAPPIS

  • Suutari, Timo

    Projektipäällikkö, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

  • Enbuska, Marja

    Tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti