Mitä me teemme?

Maaseutupolitiikalla edistetään maaseudun elinvoimaa ja maaseudulla asuvien ja toimivien ihmisten hyvinvointia sekä heidän toimintaedellytyksiään. Maaseutupolitiikkaan sisältyvät kaikki ne sektoripolitiikat, jotka vaikuttavat maaseutuun ja sen väestöryhmiin, elinkeinoihin ja toimijoihin.

Miten? 

Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma 2014-2020 toimii Maaseutupolitiikan neuvoston(MANE) toimintaohjelmana. Kokonaisohjelma ei ole rahoitusohjelma, vaan sen avulla pyritään vaikuttamaan eri sektoreiden toimintoihin siten, että maaseutu tulisi niissä paremmin huomioon otetuksi. Kokonaisohjelma toimii näin ollen myös informaatio-ohjauksen välineenä. 

Kokonaisohjelman tuloksekas toteuttaminen edellyttää MANEn jäsenorganisaatioiden ja muiden laajaan maaseutupolitiikan verkostoon kuuluvien toimijoiden sitoutumista ja yhteistyötä toimenpiteiden toteuttamisessa. Tavoitteet liittyvät niin asumiseen, opetukseen ja koulutukseen, kulttuuriin, terveydenhuoltoon, työllisyyteen ja yrittäjyyteen, liikennepalveluihin kuin kaavoitukseen ja infran kehittämiseen maaseutualueilla. 

Lue lisää näiltä sivuilta:

Mikäli sinulla on kysyttävää tai tarvitset tietoa parempien päätösten tueksi älä epäröi, ole yhteydessä!

Pidä maaseututietosi ajantasalla: