Maaseutupoliitiikan verkostohankkeet

Maaseutupolitiikan työlle on ominaista verkostomainen toimintatapa, jossa maaseutua kehitetään eri tasoilla julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välisenä yhteistyönä. Maaseutupolitiikan verkostohankkeissa toiminta konkretisoituu. 

Verkostot edistävät MANEn tehtävien ja maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2014-2020 toimenpiteiden toteuttamista. Verkostot kokoavat yhteen eri toimijoita kylistä valtionhallintoon, tavoitteena vaikuttaa maaseutunäkökulman parempaan huomioimiseen päätöksenteossa.  

Verkostot rahoitetaan MANEn käytettävissä olevista maaseutupolitiikan valtakunnallisista kehittämisvaroista ja taustatahoina voivat toimia esimerkiksi tutkimuslaitokset, kansalaisjärjestöt, edunvalvontajärjestöt ja ministeriöt. Kehittämisvarojen lähteet ovat valtion talousarvion maaseudun kehittämisen momentti 30.10.63 ja Maatilatalouden kehittämisvarasto Makera.  

Vuosina 2017-2019 maaseutupolitiikan verkostot muodostuvat seuraavien painopisteiden ympärille.
Suluissa verkostoa hallinnoivat taustatahot:Verkostojen yhteyshenkilöt

Backgren, Ann-Sofi

Erityisasiantuntija Svenskfinland som brobyggare och pilotområde (IDNET) / Svenska lantbrukssällskapens förbund rf
+358 (0)50 522 2642

Kattilakoski, Mari

Erityisasiantuntija Kansalaistoiminta ja hyvinvointi -verkosto (KAHVEE) / Itä-Suomen yliopisto
+358 (0)50 449 4896

Lukkari, Tarja

Erityisasiantuntija Harvaan asutun maaseudun verkosto (HAMA) / Kajaanin ammattikorkeakoulu
+358 (0)400 372 082

Roivainen, Katri

Verkostokoordinaattori Elinvoimainen toimintaympäristö -verkosto (INFRA) / Kuntaliitto
09 771 2093

Rutanen, Juha

Erityisasiantuntija Osaaminen ja työllisyys -verkosto (OTE) / Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti
+358 (0)40 573 7568

Väre, Taina

Erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto, Alueet ja yhdyskunnat, Alueet ja elinkeinot ja Elinvoimainen toimintaympäristö -verkosto (INFRA)
+358 (0)9 771 2030
+358 (0)50 462 7279