02.07.2018 Lausunnot ja kannanotot

MANE lausui digitaalisen infrastruktuurin strategialuonnoksesta

Maaseutupolitiikan neuvosto MANE on antanut lausunnon digitaalisen infrastruktuurin stratgiasta. MANE toteaa lausunnossaan, että esitetyt mahdollistavat viranomaistoimenpiteet eivät vastaa koko suomalaisen yhteiskunnan kehittämistarpeita digitaalisen infrastruktuurin osalta ja korostaa todellista riskin olemassa oloa siitä, että esitetyt toimenpiteet syventävät digitaalista kuilua suomalaisessa yhteiskunnassa vastoin strategian tavoitteita.

11.07.2018 Uutiset ja tiedotteet

Maaseutupolitiikan INFRA-verkosto: Yksityisteiden sillat aiheuttavat huolta - vaarantuvatko maaseudun kuljetukset?

Viime talvena koettu liukkaus ja kevään routarikot asettivat niin puukuljetukset kuin myös yksityisautoilijat vaaraan. Alempiasteisten teiden kunnossapitoon on saatava lisää varoja, jotta voidaan turvata metsäteollisuuden toiminta sekä pitää tiet turvallisina niin maaseudun vakinaisille- kuin vapaa-ajan asukkaille, vaatii maaseutupolitiikan INFRA-verkosto (Kuntaliitto).

06.07.2018 Blogit

Maaseutu näkyväksi Pirkanmaalla

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluvaiheessa toteutettu maaseutuvaikutusten arviointi -pilotti herätti Pirkanmaalla kiinnostusta ja avasi uusia näkökulmia maaseutuasioihin. Valmisteluryhmien kanssa käydyissä loppukeskusteluissa todettiin, että maaseutuvaikutusten arviointi istuu Pirkanmaalla tulevan maakuntahallinnon valiokuntatyöskentelyyn.

06.07.2018 Uutiset ja tiedotteet

Onko maaseutu jäämässä laajakaistarakentamisen ulkopuolelle?

Maaseudun INFRA-verkoston kesäkuun kokouksessa nousi huoli siitä, miten voidaan turvata jatkossa laajakaistarakentaminen maaseudulla. Liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteilla olevassa Digitaalisen infrastruktuurin strategiassa ei tuoda esiin keinoja maaseudun laajakaistarakentamisen rahoituksen turvaamiseksi.

21.06.2018 Uutiset ja tiedotteet

Nopeat ja toimivat tietoliikenneyhteydet elintärkeitä maaseudulle

Valokuituverkkojen rakentaminen on kohentanut tietoliikenneyhteyksiä maaseudulla, mutta ongelmana on se, etteivät nopeat tietoliikenneyhteydet ole kaikkien saatavissa.

21.06.2018 Lausunnot ja kannanotot

OTE-verkoston lausunto kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistamisesta

Maaseutupolitiikan Osaaminen ja työllisyys OTE-verkosto on antanut lausunnon kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistamisesta.

20.06.2018 Blogit

Haluammeko kotimaista luonnonkalaa juhannuspöytään myös tulevaisuudessa?

Kotimainen rannikkokalastuksemme on joutunut kriisiin. Hylje- ja merimetsokantojen moninkertaistuminen Itämerellä on johtanut kutistuvien saaliiden kierteeseen, jonka tuloksena meriluontomme uhanalaisin nisäkäs on ammattikalastaja: rannikkokalastuksessa heitä on jäljellä enää muutama sata.

19.06.2018 Lausunnot ja kannanotot

Sihteeristö: Maakunta- ja soteuudistus edellyttää järjestöjen toimintaa tukevien rakenteiden luomista maakuntiin

Maaseutupolitiikan neuvoston sihteeristö on ottanut kantaa koskien järjestöjen toimintamahdollisuuksia uudessa maakunta- ja sote-mallissa. Uusi malli edellyttää uudenlaisten järjestöjen toimintaa tukevien rakenteiden luomista maakuntiin, sihteeristö korostaa kannanotossaan.

18.06.2018 Blogit

Monipaikkaisuus haastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen saavutettavuuden

Sosiaali- ja terveyspalvelujen käytöstä keskusteltaessa lähdemme helposti liikkeelle ajattelumallista, jossa kuntalainen suuntaa lähimmälle terveysasemalle tapaamaan yleislääkäriä tai kotipalvelu kurvailee autolla palvelun käyttäjän asunnolle. Näihin arjen palveluiden käyttökokemuksiin linkittyy saavutettavuuden käsite, jota sovellamme laskemalla etäisyyksiä kilometreinä tai ynnäämällä kuinka monta tuntia palvelupiste on auki viikossa. Vaikka isolle osalle suomalaisista palveluiden käyttö onkin palveluihin hakeutumista tai palveluiden saapumista kotiimme, yhä useammalle tällainen asetelma on liian yksioikoinen – vietämme aikaa vapaa-ajan asunnoilla ja lapsemme saattavat asua vuoroviikoin eri vanhempien luona. Osalla työ seuraa kotiin, kun osan koti seuraa työtä. Elämämme on yhä useammin monipaikkaista, ja elämäntapamme asettaa uudenlaisia vaatimuksia sekä palveluiden järjestämiselle että tuottamiselle.

11.06.2018 Blogit

Vetovoimatekijöitä ja niiden puutteita

Harvaan asutun maaseudun kuntien suurin palveluihin ja toimintakykyyn vaikuttava tekijä on väestörakenteen ja – määrän muutos. Väestön rakenteen ja määrän muutos on niin voimakas, että se tulee parin vuosikymmenen päästä määrittelemään useiden kuntien toimintakykyä, itsenäisyyttä ja palvelutuotantoa kriittisellä tasolla. Huolimatta siitä, että tämä vaikuttaa olevan kaikilla tahoilla hyvin selvillä, siihen ei reagoida sillä tasolla, kuin se asian tärkeyden kannalta olisi tarpeen.


Twitter @paula piilola
Iltaruokailu ulkona #Nikula #ikaalinen kaunista ja rauhallista #maaseutu #Tevaniemi siellä siis täällä järven takana ⛸️
Twitter @Paytrail
”Suomessa ja pienillä paikkakunnilla tuskaillaan työllisyyden kanssa. Jos saataisiin tämän kokoisia yrityksiä raken… twitter.com/i/web/status/1…
Twitter @Maisa Juntunen
Maaseudulla talkoillaan ja tehdään upeita juttuja yhdessä vakituisten ja vapaa-ajanasukkaiden voimin, eri sukupolvi… twitter.com/i/web/status/1…
Twitter @Matti Kortteus
Ilkeilen: Tässä on taas jokin #biotalous-mentaliteetti takana. Viedään jalostamattomana ettei #maaseutu kehity ja p… twitter.com/i/web/status/1…
Facebook Maaseutupolitiikan verkosto
Facebook kuva
Monimuotoinen maaseutu vaikuttaa kaikkiin. Kun Suomen kaltaisessa suuren maaseudun maassa, tehdään historian suurimpia poliittisia uudistuksia, on maaseutunäkökulma oltava keskustelussa mukana....
Twitter @Marika
En ole viljelijä, vaikka maalla asunkin, eikä lähisuvussakaan ole enää viljelijöitä, mutta tässäpä hyvä kysymys. Ha… twitter.com/i/web/status/1…
Twitter @HighwaySavo
Kesällä on hyvää aika lukea ja pohtia tulevaa. Mitä kaikkea Pohjois-Savon maaaseudulla on jo tehty ja mikä kaikki o… twitter.com/i/web/status/1…
Twitter @Klaara Tapper
Eilen viskasin kahden talven turkit tänne, kotikylän Kalmujokeen. Suunnitelmissa on lillua lämpimässä vedessä vaikk… twitter.com/i/web/status/1…