Den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen 2021 kick off webinar 11.9.2020

Maaseutupolitiikka

Vad kan vi lära oss av den finlandssvenska landsbygdsbarometern och erfarenheterna av covid-19? Hur bör vi tänka för att bli smarta? Kick off webinar för den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen arrangeras 11.9.2020 kl. 9.30-15.00.

Föreläsning av Josefina Syssner, prefekt och biträdande professor på Linköpings universitet, riksdagsledamot Anders Norrback, Micke Larsson från Ålands landskapsregering, Landsbygdsbarometern och smarta byar.  Workshoppen ger svar och innehåll för Landsbygdsriksdagens resolution i mars 2021. 

Anmäl er med senast 8.9 till li-marie.santala@silmu.info. Dagens program www.landsbygdsriksdagen.fi.

Mer information:

  • Backgren, Ann-Sofi

    Verkostoasiantuntija, maaseutuverkostopalvelut

    Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi
    Puhelinnumero: 029 520 4916

    Innovaatiot ja pienyrittäjyys, maaseutumatkailu, Pohjoismainen yhteistyö ja kv-toiminta.