Hyvä elämä maaseudulla -kiertue Etelä-Savossa

Maaseutupolitiikan Hyvä elämä maaseudulla -kiertue saapuu Etelä-Savoon 31.5.

Kutsuvierastilaisuus

Maaseutupolitiikan Hyvä elämä maaseudulla -kiertue pysähtyy 31. toukokuuta Mikkelissä.

Ohjelma

09:30-10:00 Kahvia, teetä, purtavaa ja tutustumista

10:00-10:20 Avaus

  • Antonia Husberg, pääsihteeri, maaseutupolitiikan neuvosto MANE

10:20-11:10 Yhteinen viritys

11:10-11:30 Keskustelua ja johdattelu keskustelupöytiin

11:30-12:30 Lounas

12:30-14:15 Dialogipöydät, fasilitaattorina Maahenki Oy

Dialogipöytien yhteisenä teemana monipaikkaisuus, jota lähestytään kolmesta näkökulmasta:​

  • Vapaa-ajan asuminen ja kestävyysmurros: Miten edistetään käytännössä? Mikä merkitys Etelä-Savossa? Miten luodaan edellytyksiä monipaikkaisuudelle ja hyödynnetään potentiaali ja olemassa olevat vetovoimatekijät? Miten kokonaisuudessa näkyvät kestävyyden eri ulottuvuudet? Alustajana Anna Strandell, vanhempi tutkija, Suomen ympäristökeskus
  • Kuntien elinvoimarooli: Mikä on kuntien rooli elinvoiman ylläpitämisessä ja vahvistamisessa maaseudulla? Entä kestävyysmurroksessa? Miten kytkeytyy monipaikkaisuuden ilmiöön? Alustajana Olli Lehtonen, apulaisprofessori, Itä-Suomen yliopisto
  • Yritysten ja yhteisöjen rooli: Miten monipaikkaisuus näkyy toiminnassa? Onko ilmiö saanut jotakin pysyvää aikaiseksi, mitä? Mitkä ovat välineet, uhat, mahdollisuudet? Miten paikkariippumaton työ ja monipaikkainen yrittäjyys näkyvät kokonaisuudessa? Alustajana Anna-Mari Simunaniemi, tutkimusjohtaja, Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti, mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE

14:15-14:30 Kahvitauko

14:30-14:50 Paluu hetkeksi ryhmiin

14:50-16:00 Dialogipöytien yhteinen purku ja jatkostepit

16:00-16:30 Juttelujatkot, vapaaehtoinen hetki jatkaa jutustelua

Maaseutupolitiikan Hyvä elämä maaseudulla -kiertue

Maaseutupolitiikan Hyvä elämä maaseudulla –kiertueella toiminnallistetaan Ajassa uudistuva maaseutu - maaseutupoliittista kokonaisohjelmaa 2021-2027 (Ulkoinen linkki) (Ulkoinen linkki) sekä Mahdollistetaan maaseudun tarinan jatkuminen -julkilausumaa, jotka kytkeytyvät hyvän elämän edellytysten varmistamiseen, vahvistamiseen ja kehittämiseen maaseudulla. Kiertueella kuhunkin maakuntaan nostetaan keskusteltavaksi kolme ominta tai keskeisimmiksi koettua teemaa, joihin syvennytään Erätauko-keskustelun menetelmin moniäänisen kutsuvierasjoukon kanssa, hyvän johdattelun ja keskusteluopastuksen saattelemana. Kiertue järjestetään aikavälillä 09/2022-12/2023, ja se saapuu jokaiseen maakuntaan.

Kiertue luo siltaa edellisen ja seuraavan Maaseutuparlamentin välille. Kiertueella jatketaan vuoden 2021 aikana käytyjä ja Kurikan Maaseutuparlamentti 2021 -tapahtumaan huipentuneita Ideafestivaali –keskusteluja hyvästä elämästä maaseudulla. Maakunnissa käytävät keskustelut huipentuvat seuraavaan Maaseutuparlamenttiin Nurmeksessa vuonna 2024. ​​

Lue lisää kiertueesta kiertueen sivulta.