Kunta voi omilla toimillaan edistää hyvinvointia ja elinvoimaa alueellaan

Maaseutupolitiikka

Kunnan alue tulee huomioida kokonaisuutena päätöksenteossa, niin keskustaajama kuin alueen kylät. Tarjolla tietoa siitä, miten harvaan asutulla alueella sijaitseva kunta voi edistää hyvinvointia, kestävää kehitystä ja kunnan pito- ja vetovoimaa. Tule kuuntelemaan mielenkiintoisia esityksiä, keskustelua teemoista ja tuomaan omia näkemyksiäsi käsiteltäviin aiheisiin.

Hama-live-tv lähetys torstaina 4.2.2021 klo 13:00 - 15:00 kanavalla suomen.tv

Ennakkoluulottomalla tulevaisuuden mahdollisuuksia hyödyntävällä otteella kunta voi lisätä kunnan pito-, veto- ja elinvoimaa tarjoamalla palveluja sekä kuntalaisille että vapaa-ajan asukkaille, edistämällä alueen yritysten ja järjestöjen toimintaedellytyksiä ja toimimalla kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.

Tilaisuudessa julkistetaan myös Harvaan asuttujen alueiden kuntavaaliteemat. 

Tavoitteena on antaa ideoita ja eväitä sekä kunnallisvaaliehdokkaille vaaliteemoiksi että tuleville luottamushenkilöille, kunnan virkamiehille ja kaikille kuntalaisille kunnan alueen kehittämiseksi.

HAMA-Live-TV lähetys on tarkoitettu julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla toimiville henkilöille. 

Tilaisuuden juontavat Harvaan asutun maaseudun (HAMA) verkoston erityisasiantuntija Tarja Lukkari, Kajaanin ammattikorkeakoulu ja kehittämisasiantuntija Veli-Matti Kappinen, Kainuun Nuotta ry. 

OHJELMA

13:00 Tervetuloa, juontajat Tarja Lukkari ja Veli-Matti Karppinen

13:05 Kunnat voivat itse vaikuttaa hyvinvointiin ja elinvoimaan alueellaan, Tytti Määttä

13:17 Kiinteät, nopeat ja symmetriset laajakaistayhteydet tarvitaan koko kunnan alueelle, maaseudulle pitää saada rakentaa, Veli-Matti Karppinen

13:24 Monipaikkaista asumista ja etätyön mahdollisuuksia kunnassa kannattaa edistää, Tytti Määttä

13:31 HAMA-raati keskustelee Infrastruktuurista, maankäytöstä ja monipaikkaisuudesta, Tytti Määttä, Hilkka Laine ja Jussi Soini

13:43 Kuntalaisten palvelut turvataan uusilla toimintamalleilla ja yhteistyöllä
Kunnan tulee edistää ennaltaehkäisevää toimintaa ja hyvinvointia alueellaan, Arja Kilpeläinen
Koulutuspalvelujen saavutettavuus ja saatavuus tulee turvata, Jouni Ponnikas

13:55 HAMA-raati keskustelee palveluista, ennaltaehkäisevästä toiminnasta ja koulutuspalveluista, Jouni Ponnikas, Arja Kilpeläinen ja Sami Heinonen

14:07 Yritysten toimintaedellytyksiä tulee kehittää, Julkisissa hankinnoissa huomioon alueen tuottajat sekä ekologiset ja sosiaaliset näkökulmat, Kestävän kehityksen mukainen toiminta parantaa tulevaisuuden asukkaiden elämänlaatua, Reijo Martikainen

14:19 HAMA-raati keskustelee elinvoimasta ja kestävästä kehityksestä, Reijo Martikainen, Kimmo Aalto ja Terhi Torikka

14:31 Osallisuutta, lähidemokratiaa ja kansalaisjärjestötoimintaa tulee vahvistaa kunnissa huomioiden koko kunta vahvuusalueena, Rauno Kuha

14:43 HAMA-kunnallisvaaliraati keskustelee osallisuudesta, lähidemokratiasta ja kansalaisjärjestöjen toiminnasta, Rauno Kuha, Liisa Jokela ja Aaro Harju

14:53 Tilaisuuden loppusanat, Tytti Määttä

15:00 Tilaisuus päättyy

Hama-raati ruotii tilaisuuden esityksiä ja vastaa katsojien ja juontajien kysymyksiin. Hama-raatiin kuuluvat:

 • kaupunginjohtaja Tytti Määttä, Kuhmon kaupunki, HAMA-verkoston pj.
 • saaristo- ja maaseutuasiamies Sami Heinonen, Varsinais-Suomen liitto, HAMA-verkoston asiantuntijaryhmän jäsen
 • palvelupäällikkö Arja Kilpeläinen, Vanhemmuus-, väkivalta- ja päihdetyö, Lapin ensi- ja turvakoti ry, MANEn KAHVEE-verkosto
 • asiantuntija Kimmo Aalto, MTK, HAMA-verkoston asiantuntijaryhmän jäsen
 • toimittaja, Terhi Torikka, Maaseudun tulevaisuus, HAMA-verkoston asiantuntija-ryhmän jäsen
 • aluekoordinaattori Liisa Jokela, Kuopion kaupunki, HAMA-verkoston asiantuntija-ryhmän jäsen 
 • eläkkeellä oleva pääsihteeri Aaro Harju, Sivistysliitto Kansalaisfoorumi
 • kyläaktiivi Jussi Soini, Vuolijoen maaseutuyhdistys
 • rahoituspäällikkö Hilkka Laine, Keski-Suomen liitto
 • aluekehitysjohtaja Jouni Ponnikas, Kainuun liitto, HAMA-verkoston asiantuntijaryhmä
 • johtava asiantuntija Reijo Martikainen, ruokavirasto, HAMA-verkoston asiantuntija-ryhmän jäsen
 • tutkija Rauno Kuha, Virkistys ja luontoarvot, Biotalous ja ympäristö, Luke, HAMA-verkoston asiantuntijaryhmän jäsen
  • Lukkari, Tarja

   HYMY-verkoston erityisasiantuntija / Kajaanin ammattikorkeakoulu

   Sähköpostiosoite: tarja.lukkari@kamk.fi
   Puhelinnumero: 0400 372 082

   Harvaan asuttu maaseutu, kylien kehittäminen, kunta-kylä -yhteistyö, yhteisöllinen kehittäminen.