Visiosta askelmerkkeihin: monipaikkaisuuden ja paikkariippumattoman työn strategioita pohjustava työpaja. Työpaja on täynnä!

Maaseutupolitiikka

Tule mukaan käynnistämään kansallisen monipaikkaisuuden sekä paikkariippumattoman työn ja palveluverkon strategioiden valmistelua yhdessä maaseutuverkoston Monipaikkaisuuden mahdollisuudet –työryhmän ja maaseutupolitiikan TUUMA-verkoston kanssa.

Monipaikkaisuus ja paikkariippumattomuus muuttaa tapaamme tehdä työtä, asua sekä tuottaa ja käyttää palveluja. Miten toteutamme ja ohjaamme monipaikkaisuutta ja paikkariippumattomuutta kestävästi samalla tukien maaseudun elinvoimaa? Mitkä asiat ovat olennaisia ja keskeisiä kansallisen strategian laatimisessa? Miten ilmiötarkastelusta voidaan siirtyä strategian kirjoittamiseen?

Työpajan kesto on 2 x 45 minuuttia ja järjestetään osana valtakunnallisen Maaseutuparlamentti-tapahtuman monipaikkaista ohjelmaa keskiviikkona klo 15.30-17.30.

Työpajaan osallistuminen edellyttää ennakkoilmoittautumista. TYÖPAJA ON TÄYNNÄ. 

Ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki sekä ennakkomateriaalit ennen työpajaa. Työpajassa hyödynnetään Natural step -metodia.

Yhteystiedot