Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen ryhmä on tyytyväinen hallitusohjelman kirjauksiin

Uutinen
Maaseutu-vesistömaisema

Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä on esittänyt viisi eri toimenpidekokonaisuutta harvaan asuttujen alueiden mahdollisuuksien parantamiseksi. Toimenpiteiden pohjana on Harvaan asutun maaseudun verkoston laatima Harvaan asutun maaseudun kehittämisohjelma 2017-2020.

Arviolta lähes 70 prosenttia toimenpiteistä on nostettu pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelmaan. Parlamentaarinen työryhmä iloitsee kirjauksesta, jonka mukaan hallitus toteuttaa harvaan asuttujen alueiden vaikuttavuusarviointia ja muodostaa toimenpideohjelman kokeiluineen elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittämiseksi väestöään menettäville alueille.

Parlamentaarisen työryhmän esityksiä näkyy hallituskirjauksissa muun muassa tiestön talvikunnossapitoon tehtävässä 20 milj. euron pysyvässä korotuksessa perusväyläpidon tasokorotuksen sisällä. Rahoitusta kohdennetaan erityisesti alueille, joissa talvi asettaa suurimmat haasteet. Lisäksi alempiasteiselle tiestölle ohjataan rahoitusta 300 miljoonan euron väylärahoituksen potista niin, ettei korjausvelka enää kasva. Laajakaistat saivat sekä rahoitusta että vaateen yleispalveluvelvoitteen nostamisesta. Alueellinen kuljetustuki säilyy ja sen tasoa korotetaan kuuteen miljoonaan euroon.

Työryhmä on ollut huolestunut poliisien määrän vähentymisestä ja pitkistä vasteajoista harvaan asutuilla alueilla. Hallitus on hallitusohjelmakirjauksien mukaan lisäämässä viranomaisten läsnäoloa ja näkyvyyttä heikoimpien palvelutasojen alueilla. Poliisille määriteltävät enimmäisvasteajat vastaavat myös työryhmän ehdotusta.

Maaseudun elinkeinoja tuetaan Makeran pääomituksella sekä Business Finlandin lisärahoituksella. Maakunnan kehittämisrahaa myönnetään ensimmäistä kertaa pitkään aikaan. Biokaasua tuetaan monin eri tavoin. Kaikki nämä ovat olleet esillä Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisessa työryhmässä.

Parlamentaarisen työryhmän esittämiä toimenpiteitä on ollut mukana valmistelemassa asiantuntijoita ja toimijoita eri puolilta Suomea. Työryhmän toiminta jatkuu nykyisessä muodossa syyskuun loppuun saakka, jolloin työ luovutetaan ministerille ja pidetään loppuseminaari. Tavoitteena on, että parlamentaarinen työ jatkuisi esimerkiksi neuvottelukuntana joka seuraa hallitusohjelman toteutumista, koordinoi kokeiluhankkeita ja seuraa niiden vaikuttavuutta. 

Lisätietoa:

  • Kansanedustaja Anne Kalmari, puheenjohtaja. puh. 09 432 3073, Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä
  • Kaupunginjohtaja Tytti Määttä, varapuheenjohtaja, puh.044 725 5220, Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarinen työryhmä
  • Neuvotteleva virkamies Christell Åström, sihteeri, puh. 029 516 2030, maa- ja metsätalousministeriö
  • Erityisasiantuntija Tarja Lukkari, sihteeri, puh. 0400 372 082, Harvaan asutun maaseudun verkosto

Valtioneuvosto asetti 19.10.2017 Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän Suomen harvaan asuttujen alueiden mahdollisuuksien parantamiseksi. Työryhmä on asetettu toimikaudelle 1.11.2017–30.9.2019. Työn pohjana on vuonna 2017 julkaistu Harvaan asutun maaseudun kehittämisstrategia 2017-2020. Työryhmän puheenjohtajana toimii kansanedustaja Anne Kalmari.

Harvaan asutun maaseudun verkosto on maaseutupoliittinen verkosto, joka toimii Maaseutupolitiikan neuvoston MANEn alaisuudessa (lue lisää). Harvaan asutun maaseudun kehittämisstrategia on MANEn hyväksymä.