Harvaan asuttujen alueiden turvallisuudesta kattava arvio

Harvaan asuttujen alueiden turvallisuutta käsittelevä raportti on valmistunut. Raportti kokoaa yhteen ajantasaisen tiedon alueiden turvallisuuteen vaikuttavista ilmiöistä ja haasteista sekä listaa viisi toimenpidesuositusta alueiden turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen lisäämiseksi. Raportti on laadittu sisäministeriön koordinoiman Harvaturva-verkoston yhteistyönä. Verkostoon kuuluu laaja joukko viranomaisia, järjestöjä ja muita asiantuntijoita.

Harvaan asuttujen alueiden turvallisuus 2020 -raportti kuvaa harvaan asuttujen alueiden turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä, kuten väestörakennetta, perus- ja turvallisuuspalveluiden saatavuutta, infrastruktuuriin liittyviä turvallisuuskysymyksiä sekä ympäröivään luontoon liittyviä huolia. Perinteisten turvallisuusviranomaisten toiminnan lisäksi raportissa tarkastellaan myös asukkaiden ja järjestöjen turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta edistävää työtä.

Raportin viisi toimenpidesuositusta ovat:

 • Turvataan resurssien kehitys harvaan asutuilla alueilla
 • Lisätään alueiden asukkaiden ja matkailijoiden valmiuksia huolehtia yhteisestä turvallisuudesta
 • Kehitetään poikkihallinnollista yhteistyötä harvaan asuttujen alueiden turvallisuustyössä
 • Terävöitetään turvallisuussuunnittelua
 • Vahvistetaan kylien yhteisöllistä turvallisuustoimintaa perustamalla kyliin pelastusryhmiä

Useita Maaseutupolitiikan neuvoston toimijoita on osallistunut Harvaturva-verkoston toimintaan ja raportin laadintaan.

Seuraa uutisointia somessa #harvaturva.

Lue lisää 

Harvaan asuttujen alueiden turvallisuus 2020: Tilanneraportti turvallisuudesta harvaan asutuilla seuduilla julkaisuarkisto Valtossa

Sisäministeriön tiedote

Lisätietoja

 • Lepistö, Jari

  Pelastusylitarkastaja. sisäministeriö

  Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@gov.fi
  Puhelinnumero: +358 295 488 218
 • Lukkari, Tarja

  HYMY-verkoston erityisasiantuntija / Kajaanin ammattikorkeakoulu

  Sähköpostiosoite: tarja.lukkari@kamk.fi
  Puhelinnumero: 0400 372 082

  Harvaan asuttu maaseutu, kylien kehittäminen, kunta-kylä -yhteistyö, yhteisöllinen kehittäminen.

 • Kattilakoski, Mari

  HYMY-verkoston erityisasiantuntija, tutkija / Itä-Suomen yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos

  Sähköpostiosoite: mari.kattilakoski@uef.fi
  Puhelinnumero: 050 449 4896

  Erityisasiantuntija maaseutupolitiikan Hyvän elämän edellytysten varmistaminen maaseudulla (HYMY) -verkosto.