Jatkuvan oppimisen uudistukselle yhteiset linjaukset

Parlamentaarisen jatkuvan oppimisen uudistus käynnistettiin syksyllä 2019 ja vuoden 2020 lopulla kansanedustajista koostuva ryhmä hyväksyi jatkuvaa oppimista koskevat linjaukset. Jatkuva oppiminen on laaja kokonaisuus ja sillä on monia yhtymäkohtia muihin käynnissä oleviin uudistuksiin. Uudistuksen tavoitteena on systemaattinen ja strateginen jatkuvan oppimisen kehittäminen.

Työelämä ja työtehtävät tulevat muuttumaan tulevien vuosien aikana ja jatkuvan oppimisen merkitys korostuu. Lisäksi työn sisällöt ja tekemisen tavat muuttuvat. Muutosten myötä tarvitaan yhä enemmän mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen.

Lähtötilanne Suomessa on hyvä, koska olemme koulutusmyönteinen yhteiskunta, ja meillä on hyvä aikuiskoulutusjärjestelmä. Tavoitteena on, että kaikkien työelämässä olevien jatkuvan oppimisen mahdollisuudet lisääntyvät. OECD:n mukaan tällä hetkellä oppiminen on Suomessa kasaantunut niille, joilla on jo aikaisempaa koulutustaustaa. Koulutus ei siis tavoita heitä, jotka sitä kipeimmin tarvitsevat.

Jatkuvan oppimisen uudistuksen tavoitteena on kohtaannon parantaminen; Suomessa on samaan aikaan sekä korkea rakennetyöttömyys että huutava pula osaavasta työvoimasta. Tarvitsemme tietoa tulevista työelämän muutoksista ja tämä edellyttää ennakointitiedon jalostamista. Tarvitaan alueellista yhteistyötä, työnantajien tiedot työntekijöiden osaamistarpeista tulee välittyä myös koulutusta antaville tahoille.

Uudistuksen tavoitteena on helpottaa mahdollisuuksia opiskella työn ohessa. Tätä varten tarjolla tulisi olla joustavia lyhyitä koulutuksia. Tarkoitus on, että suuri osa oppimisesta tulisi tulevaisuudessa tapahtumaan työn ohessa työpäivän aikana. Pitää löytyä keinoja, joilla jatkuvasta oppimisesta tulee osa työntekoa.

Eri toimijoiden tarjoamien osaamispalveluiden löytämisestä tulee tehdä helpompaa ja siihen tarvitaan yhden luukun toimintatapaa. Jos tarvitaan jatkuvaa oppimista, tarvitaan myös elinikäistä opinto-ohjausta. Tavoitteena on merkityksellinen elämä, jonka toteutumisessa keskeinen osa on vapaalla sivistystyöllä ja niitä antavilla oppilaitoksilla ja muulla kolmannella sektorilla.

Yhteisten linjausten visiossa yksilön näkökulmasta jokainen työikäinen kehittää osaamistaan aktiivisesti ja joustavasti työuran aikana. Työelämän näkökulmasta osaaminen uudistaa työelämää ja työelämä osaamista. Tavoitteena on, että osaava työvoima tukee kestävää kasvua, innovaatiota, kilpailukykyä ja sitä kautta hyvinvointia.

Linkki opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteeseen

Osaaminen turvaa tulevaisuuden -jatkuvan oppimisen uudistuksen linjaukset Julkaisu julkaisuarkisto Valtossa

Jatkuvan oppimisen uudistus opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla

Lisätietoja