Kestävän kehityksen viikko lähestyy - vielä ehtii mukaan!

Kestävän kehityksen viikko on tapahtumaviikko, jolloin tuodaan esille hyviä esimerkkejä kestävän kehityksen toimista ja ratkaisuista, luodaan keskustelua ja halutaan inspiroida. Kestävän kehityksen viikkoa vietetään 26.9.-2.10.2022.

Tulkaa tekin mukaan toteuttamaan Kestävän kehityksen viikkoa! Kestävän kehityksen viikolla voi järjestää omia tapahtumia tai osallistua viikon aikana järjestettäviin tapahtumiin jopa kahdeksassa eri maakunnissa ympäri Suomea:
Kainuussa, Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla, Pohjanmaalla, Pohjois-Savossa, Satakunnassa, Uusimaalla ja Varsinais-Suomessa.

Kestävän kehityksen viikolla järjestetään monenlaista eri ohjelmaa. Työpajoja, markkinoita, kursseja, yritysvierailuja, kirppareita - täällä kaikki tekijät ovat tervetulleita osallistumaan. Yhdistykset, kunnat ja kestävän kehityksen tsemppaajat.

Ilmoittautumissivut ovat avoinna aina siihen asti kunnes tapahtumaviikko käynnistyy. Mutta toivoisimme kuitenkin ilmoittautumisia viimeistään 15.9, jota ehtisimme toimittamaan teille materiaalia ajoissa ja markkinoimaan tapahtumanne osana Kestävän kehityksen viikkoa. 

Rekisteröikää ohjelmanne kotisivuilamme kestavankehityksenviikko.fi joko valtakunnallisena tai paikallisena tapahtumana ja näin olette mukana osana Kestävän kehityksen viikkoa.

Kestävän kehityksen viikkoa toteuttaa samaa nimeä kantava maaseutupolitiikan verkostohanke. Verkostohankkeen tavoitteena on tuoda esiin maaseudun mahdollisuuksia ja uusia innovaatioita kestävän elämäntavan takaamiseksi. Verkostohanke toimii työkaluna maaseudun edelläkävijöiden esille tuomiseen, ja lisäksi sen tarkoitus on innostaa eri alan toimijoita, työryhmiä ja etenkin nuoria käytännön tekoihin kestävämpää tulevaisuutta varten.

Käytännön tekoja tuodaan esille kestävän kehityksen viikko - tapahtumaviikon avulla. Pohjanmaalla perustettu vuosittainen kestävään kehitykseen keskittynyt tapahtumaviikko on laajasti osallistanut eri alojen ja sektoreiden toimijoita. Osallisuus ja yhteisöllisyys on tärkeää ja osa kestävän kehityksen viikon perusajatusta.

Verkostohanketta toteuttavat Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF, Ruotsinkielisten maaseutukeskusten keskusjärjestö), Suomen kylät ry ja Åbo Akademi.

Kestävän kehityksen viikko – maaseutu edelläkävijänä – verkosto toimii maaseutupolitiikan neuvoston MANEn alaisuudessa ja vastaa teemansa puitteessa maaseutupolitiikan kehittämisestä ja maaseutupoliittisen kokonaisohjelman edistämisestä. Maaseutupolitiikan verkostojen toimintaa rahoitetaan maaseutupolitiikan neuvoston käytettävissä olevista maaseudun valtakunnallisista tutkimus- ja kehittämisvaroista.

Lisätietoja:

  • Backlund, Nora

    KEHÅ-verkoston erityisasiantuntija / Svenska lantbrukssällskapens förbund

    Sähköpostiosoite: nora.backlund@slf.fi
    Puhelinnumero: 044 079 7079