Maaseutupolitiikan Kestävän kehityksen viikko – toimintamalli Euroopan kestävän kehityksen viikon kumppaniksi

Aikuinen tukemassa puomilla tasapainoilevaa lasta.

Euroopan kestävän kehityksen verkosto ESDN järjestää vuosittain laajennetun teemaviikon korostaakseen toimia ja aloitteita, joilla edistetään Agenda 2030:n tavoitteita. Tänä vuonna kutsutaan mukaan aloitteita syyskuun puolivälin ja lokakuun alun välisenä aikana, eli osuvat samaan aikaan maaseutupoliittisen verkoston kautta koordinoidun Kestävän Kehityksen Viikon (26.9.–2.10.2022) kanssa.

Maaseutupolitiikan Kestävän Kehityksen Viikko -verkosto on aloittanut yhteistyön Euroopan kestävän kehityksen viikon kanssa tuodakseen esille Suomessa maakunnissa tehtyjä paikallisia aloitteita eurooppalaiseen kontekstiin. Kestävän kehityksen viikko Suomessa keskittyy erityisesti maaseudun toimijoiden roolin vahvistamiseen kestävässä siirtymässä ja ruohonjuuritasolla toteutettavien toimien ja ratkaisujen näkyville tuomiseen.

Maaseutupoliittinen verkosto koordinoi Kestävän kehityksen viikkoja Pirkanmaan, Varsinais-Suomen, Kainuun, Kymenlaakson, Uudenmaan, Satakunnan ja Pohjanmaan maakunnissa, ja myös kansallinen toiminta on tervetullutta. Kestävän kehityksen viikon työryhmä toivottaa tervetulleiksi laajat sidosryhmät kaikilta aloilta korostamaan maaseudun mahdollisuuksia, ratkaisuja ja kestävän kehityksen innovaatioita. 

Yhdessä haluamme edistää maaseudun toimijoiden roolia kestävässä siirtymässä ja vahvistaa maaseudun asukkaiden kykyä tehdä kestäviä valintoja. Kestävän kehityksen viikko on alusta vuoropuhelulle ja keskustelulle maaseudun kestävyyskysymyksistä.

Konkreettisesti kumppanuus Euroopan kestävän kehityksen viikon (ESDW) kanssa tarkoittaa, että kestävän kehityksen viikon puitteissa joko kansallisesti Suomessa tai paikallisesti alueilla järjestettävät toimet tunnustetaan myös Euroopan tasolla. Kestävän kehityksen viikkomme osallistujien ei tarvitse rekisteröidä toimintoja kahdesti vaan huomioidaan automaattisesti osana eurooppalaista kokonaisuutta.

Kestävän kehityksen viikon tapahtumat rekisteröidään kestavankehityksenviikko.fi kautta, tervetuloa mukaan!

Kestävän kehityksen viikko – maaseutu edelläkävijänä – verkosto toimii maaseutupolitiikan neuvosto, MANEn, alaisuudessa ja vastaa teemansa puitteessa maaseutupolitiikan kehittämisestä ja maaseutupoliittisen kokonaisohjelman edistämisestä. Maaseutupolitiikan verkostojen toimintaa rahoitetaan maaseutupolitiikan neuvoston käytettävissä olevista maaseudun valtakunnallisista tutkimus- ja kehittämisvaroista. Verkostohanketta toteuttavat Svenska lantbrukssällskapens förbund (Ruotsinkielisten maaseutukeskusten keskusjärjestö) Suomen Kylät ja Åbo Akademi.

Lisätietoja

  • Backlund, Nora

    KEHÅ-verkoston erityisasiantuntija / Svenska lantbrukssällskapens förbund

    Sähköpostiosoite: nora.backlund@slf.fi
    Puhelinnumero: 044 079 7079