Riippumattomaksi fossiilisesta tuontienergiasta – ratkaisun avaimia maaseutualueilla

TUUMA-verkosto

Maaseutupolitiikan TUUMA-verkoston valmistelema energia-aloite taustoittaa ja jäsentää uusiutuvan energiantuotannon yleistymiseen liittyvää tematiikkaa sekä tunnistaa tarpeita pullonkaulojen poistamiseen. Aihe on maaseutualueille tärkeä, koska fossiilienergiasta luopumisessa on maaseutualueilla luontaisia vahvuustekijöitä sekä energiapoliittinen tilanne on muuttunut voimakkaasti alkuvuodesta 2022 lähtien.

Vihreään siirtymään liittyy energian osalta kaksi päätekijää: energian käytön vähentäminen sekä kestävän, uusiutuvan energian käyttäminen. Uusiutuvan energian tuottaminen hajautetusti parantaa huoltovarmuutta, vahvistaa alue- ja kansantaloutta sekä vähentää riippuvuutta fossiilisesta tuontienergiasta. TUUMA-verkoston energia-aloite nostaa esille kehittämistarpeita kolmesta teemasta, koska muutoksen toteutuminen edellyttää asioiden edistymistä monella eri osa-alueella. Tarkempia kehittämistarpeita sisältyy normi- ja resurssiohjauksesta, hallinnon kehittämisestä sekä kannustavan toimintaympäristön rakentamisesta.

Vuoden 2022 aikana energiapoliittinen tilanne muuttui voimakkaasti Euroopassa. Erityinen tarve on uusien arvo- ja yhteistyöverkostojen syntymiselle sekä ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävien ratkaisujen diffuusiolle. Osana tätä Euroopan unioni lanseerasi kesäkuussa 2022 maaseudun energiayhteisöjen neuvontapisteen. Maaseudun energiayhteisöt sopivat hyvin suomalaiseenkin toimintaympäristöön, kun energiayhteisöt pienentävät energiantuotannon mittakaavaa ja vahvistavat paikallisuutta.

Pohjanmaalla tekoja jo 10 vuotta

Energia-aloite sisältää konkretisoivan case-esimerkin Pohjanmaalta, jossa Uusikaarlepyyn kunnassa on vuodesta 2013 lähtien toiminut Jepuan biokaasulaitos. Vuotuinen kaasuntuotannon määrä on 50 GWa. Tämä laitos osoittaa toiminnallaan, kuinka eri tavoin paikallinen energiatuotanto säteilee positiivisesti ympäristöönsä: paikallinen teollisuus, kaukolämpöyhtiö sekä kaasuautoilijat saavat käyttöönsä paikallista kestävää energiaa; eläintilat voivat kasvattaa tilakokoaan, kun kasvavat lantamäärät saadaan käsiteltyä ympäristöehtojen mukaisesti, ja lisäksi tuotantolaitos työllistää eri ammattilaisia kuten laitoshenkilökuntaa, tuotekehitystä, palvelualaa ja kuljetusta.

Lue lisää ja tutustu aloitteeseen maaseutupolitiikka.fi:n tietosivulla.

Aloitteen ovat valmistelleet TUUMA-verkoston energiaryhmän jäsenet Vaasan yliopiston VEBIC-alustan Senior Advicer Pekka Peuran johdolla.

Kuva: Jeppo Biogas Oy

Lisätiedot

 • Peura, Pekka

  TUUMA-verkoston erityisasiantuntija, Senior Advisor / Vaasan yliopisto

  Sähköpostiosoite: pekka.peura@uwasa.fi
  Puhelinnumero: +358 294 498 206
 • Siirilä, Heli

  TUUMA-verkoston erityisasiantuntija, projektipäällikkö / Vaasan yliopiston tutkimusalusta InnoLab

  Sähköpostiosoite: heli.siirila@uwasa.fi
  Puhelinnumero: +358 294 498 557
 • Rutanen, Juha

  TUUMA-verkoston erityisasiantuntija, projektipäällikkö / Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

  Sähköpostiosoite: juha.rutanen@helsinki.fi
  Puhelinnumero: +358 (0)40 573 7568

  Luontoyrittäjyys, Green Care, luonnontuoteala ja luonnonvarat.