Studie har utforskat Hållbarhetsveckans påverkan på den hållbara utvecklingen i samhället

Hållbarhetsveckan, Kestävän kehityksen viikko

Kan en evenemangsvecka påverka den hållbara utvecklingen i samhället, är den centrala fråga när Hållbarhetsveckan - verksamhetsmodellens genomslag utforskats i ny studie.

Inom ramen för landsbygdspolitikens KEHÅ-nätverk har en studie av Hållbarhetsveckans genomslag utförts. Studien som utförts vid regionalvetenskapen vid Åbo Akademi visar att Hållbarhetsveckan främjar en kultur av samarbete och gemensamt ansvarstagande för landsbygdens välbefinnande.

Hållbarhetsveckan är en årligen återkommande evenemangsvecka och verksamhetsmodell som främja landsbygdsinvånarnas delaktighet i hållbarhetsövergången,synliggöra aktörer och föra en bred dialog i
hållbarhetsfrågor ur landsbygdens synvinkel.

Rapporten har utforskat Hållbarhetsveckans påverkan på organisationers hållbarhetsarbete och hur dessa organisationer i sin tur har påverkat det omgivande samhället.

Trots att landsbygden spelar en central roll för den hållbara omställningen har diskursen kring landsbygdsutveckling ofta präglats av landsbygdens brister och otillräcklighet. Därför betonar rapporten behovet av tankemodeller som belyser landsbygdens potential som en viktig del av hållbar utveckling. Genom en analys av olika fallstudier i offentliga, privata och ideella sektorer ger rapporten en förståelse för de motiv, hinder och framsteg som präglar organisationernas engagemang i hållbarhetsarbetet.

Undersökningen visar en mångdimensionell bild av de förutsättningar som Hållbarhetsveckan har att sprida sitt hållbarhetsbudskap, och av de förutsättningar som olika typer av organisationer har att delta och att förändra sig själva och sin omgivning. Organisationer i de offentliga, privata och ideella sektorerna har varierande motiv och verkar enligt olika logik.

Vinstintresse, ideell övertygelse och samhälleligt ansvar ger olika incitament och möjligheter till deltagande, samtidigt som de även påverkar den specifika form som deltagandet antar. Samtidigt är hållbarhet en attraktiv identitet för alla typer av organisationer, till exempel gentemot kunder i ett företag eller medlemmarna i en ideell förening. Det här är aspekter som är viktiga att beakta då en samhällsförändrande aktivitet som Hållbarhetsveckan planeras.

Rapporten rekommenderar att en organisation tilldelas resurser och ges ansvar för Hållbarhetsveckans utveckling med uppgiften att ge input och idéer till aktivitet och främjar möjligheten till att knyta kontakter, utbyta idéer och etablera samarbeten och gemensamma arrangemang.

Rapporten har publicerats i förteckning av landsbygdspolitikens publikationer och kan läsas i sin helhet här.

Hållbarhetsveckan arrangeras följande gång den 23-29.9.2024.

Tilläggsuppgifter:

Studien har utförts vid Åbo Akademi/Regionalvetenskap av Kenneth Nordberg och Peter Ehrström.

  • Backlund, Nora

    KEHÅ-verkoston erityisasiantuntija / Svenska lantbrukssällskapens förbund

    Sähköpostiosoite: nora.backlund@slf.fi
    Puhelinnumero: 044 079 7079