Valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksen haku vuodelle 2022 avattu teemoilla julkisen talouden rahavirrat, ympäristöoikeudenmukaisuus maaseudulla ja jokeri

Uutinen

Valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoitukseen on Maatilatalouden kehittämisrahastosta käytettävissä 510 000 euroa. Hankerahoitusta voi hakea seuraavissa teemoissa: julkisen talouden rahavirrat, ympäristöoikeudenmukaisuus maaseudulla sekä jokeri. Hankehaku päättyy 25.2.2022 klo 16.15.

Hankerahoituksen yleistavoitteet linkittyvät vahvasti maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021-2027 toteuttamiseen sekä maaseutupolitiikan neuvoston MANEn tehtävien toteuttamiseen. Hankkeessa tulee painotetaan tutkimuksen ja kehittämisen vuorovaikutusta, mutta vuodelle 2022 haetaan myös tutkimuspainotteisia hankkeita. Rahoitettavan hankkeen tulee olla valtakunnallinen ja maaseutupoliittisesti merkittävä. Määrärahasta ei rahoiteta alueellisia tai paikallisia hankkeita. Hankehaun teemat vuodelle 2022 ovat seuraavat: 

 • Julkisten rahavirtojen kohdentuminen maaseutu- ja kaupunkialueille –nykytilan kuvaus (Tutkimuspainotteinen teema) 

Teema linkittyy mm. seuraaviin asioihin: verotus, kuntien valtionavut, infrainvestoinnit, investointituet, peruskoulutusinvestoinnit ja niiden siirtyminen alueelta toiselle muuttoliikkeen seurauksena. Analyysin perusteella hankkeessa tulee tehdä päätelmiä julkisten rahavirtojen kohdentumisen vaikutuksesta näiden alueiden elinvoimaan ja alueiden yhdenvertaisiin kehitysedellytyksiin, maaseutupoliittisen kokonaisohjelman tavoitteiden toteuttamiseen, sekä näihin perustuvia maaseutupolitiikan politiikkasuosituksia. Rahavirtojen kuvauksessa edellytetään käytettävän mahdollisuuksien mukaan Suomen ympäristökeskuksen kaupunki-maaseutu – luokituksen mukaista aluejaottelua. (Ulkoinen linkki)

 • Mitä ympäristöoikeudenmukaisuus tarkoittaa maaseudulle, ja miten se voidaan ottaa huomioon politiikassa, lainsäädännössä tai maaseudun yhteisöjen ja asukkaiden toiminnassa? (Tutkimus- ja kehittämispainotteinen teema)

  Teeman sisällä voidaan esimerkiksi tarkastella, millä tavalla ympäristöoikeudenmukaisuuden laaja käsite konkretisoituu maaseudun kehittämisessä sekä alueellisessa ja kansallisessa päätöksenteossa. Taustalla on maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021-2027 tavoitteet sekä kansalliset tavoitteet kestävästä kasvusta, hiilineutraalista ja elinvoimaisesta Suomesta. Hankkeen tuloksiin perustuen tuotetaan maaseutupolitiikan politiikkasuosituksia.

  • Jokeriteema

  Valitun teeman sisällä tuotetaan uutta tutkimus- ja kehittämishankkeeseen perustuvaa tietoa, jonka avulla voidaan vauhdittaa maaseutupoliittisen kokonaisohjelman tavoitteiden toteuttamista ja/tai toiminnallistamista.

  Tavoitteena on, että MANEn asettama hankeryhmä käsittelee hakemukset yhdessä ja valmistelee maa- ja metsätalousministeriölle rahoitusesitykset hankkeista ja ministeriö tekee rahoituspäätökset viimeistään huhtikuussa 2022. Määräraha haetaan maa- ja metsätalousministeriön sähköisellä alustalla: https://www.hankerahoitus.fi/MMM/hakemus/index.php (Ulkoinen linkki). Kukin tutkimuskonsortio laatii yhteisen tutkimussuunnitelman ja yhteisen hakemuksen. Hakulomake täytetään verkossa. Hakuaika päättyy 25.2.2022 klo 16.15.

  Siirry lukemaan tarkempia ohjeita hakuilmoituksesta.

  Tutustu maa- ja metsätalousministeriön yleiseen ohjeeseen. 

  Yhteyshenkilö

  • Husberg, Antonia

   Maaseutupolitiikan neuvoston pääsihteeri, neuvotteleva virkamies (MMM)

   Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@gov.fi
   Puhelinnumero: +358 (0)295 16 2033

   Maaseutuparlamentti 2021 -tapahtuman tuottaja.