Työryhmät

Maaseutupolitiikan neuvosto ja sihteeristö asettavat tarvittaessa työryhmiä.


  • Kaupunki- ja maaseutupolitiikan yhteinen ryhmä edistää yhteistyötä

    Ihmisten oma lähiyhteisö ei ole maantieteellisesti rajattu, vaan ulottuu maaseudulta kaupunkiin ja maapallon toiselle puolelle. Yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen toimintatapa tukee hyvin tätä rajoja ylittävää yhteistyötä ja monipaikkaisuutta.

    Yhteistyötä edistämään ja paikallista kehittämistä vahvistamaan kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä ja maaseutupolitiikan neuvosto ovat asettaneet yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen YPK-työryhmän vuonna 2017.

    Työryhmän puheenjohtajana maaseutupolitiikn puolelta toimii Maaseutupolitiikan neuvoston pääsihteeri Christell Åström maa- ja metsätalousministeriöstä.