Maaseutupolitiikan neuvoston sihteeristö

MANEn sihteeristö on neuvoston valmisteleva elin. Neuvosto asettaa sihteeristön jäsenet. Sihteeristöön kuuluu tällä hetkellä 25 jäsentä, jotka edustavat sekä MANEn jäsenorganisaatioita, maaseutupolitiikan verkostoja sekä muita maaseudun kannalta keskeisiä tahoja. 

Sihteeristöön voi ilmoittautua kaikki maaseutupolitiikasta kiinnostuneet tahot, joilla on keskeinen rooli maaseudun kehittämisen edistämisessä. Yhteyshenkilönä toimii sihteeristöä johtava, MANEn pääsihteeri, Christell Åström. 

Pääsihteerin poissa ollessa sihteeristöä johtaa joku neljästä apulaispääsihteeristä.


Sihteeristön seuraavat kokoukset

Sihteeristön seuraavat kokoukset pidetään 19.4. ja 22.5.


Maaseutupolitiikan neuvoston sihteeristö

Åström, Christell

Maaseutupolitiikan neuvoston pääsihteeri neuvotteleva virkamies, maa- ja metsätalousministeriö
+358 (0)29 516 2030

Kuhmonen, Hanna-Mari

Apulaispääsihteeri MANE / Työ- ja elinkeinoministeriö
+358 (0)295 04 7008

Rinne, Petri

Apulaispääsihteeri MANE / Kansalaistoiminta ja hyvinvointi -verkosto (KAHVEE) / Suomen Kylät ry

Vihinen, Hilkka

Apulaispääsihteeri MANE / Luonnonvarakeskus
+358 (0)295 32 6633

Walls, Heli

Apulaispääsihteeri MANE / Kansalaistoiminta ja hyvinvointi -verkosto (KAHVEE) / Suomen Kylät ry
+358 (0)45 327 117

Backgren, Ann-Sofi

Erityisasiantuntija Svenskfinland som brobyggare och pilotområde (IDNET) / Svenska lantbrukssällskapens förbund rf
+358 (0)50 522 2642

Husberg, Antonia

Maaseutupolitiikan hanke- ja viestintävastaava Maa- ja metsätalousministeriö
+358 (0)29 516 2033

Jänis, Laura

Maaseutuylitarkastaja, YPK-työryhmän sihteeri maa- ja metsätalousministeriö
029 51 62090

Kallama, Susanna

Elinkeinoasioiden päällikkö Suomen Yrittäjät

Karppinen, Veli-Matti

Kehittämisasiantuntija Harvaan asutun maaseudun verkosto (HAMA) / Kainuun Nuotta ry
+358 (0)40 585 3645

Kattilakoski, Mari

Erityisasiantuntija Kansalaistoiminta ja hyvinvointi -verkosto (KAHVEE) / Itä-Suomen yliopisto
+358 (0)50 449 4896

Lukkari, Tarja

Erityisasiantuntija Harvaan asutun maaseudun verkosto (HAMA) / Kajaanin ammattikorkeakoulu
+358 (0)400 372 082

Lundgren, Maija

Tutkija / Turun yliopisto Maaseudun Uusi Aika ry

Markkola, Juha-Matti

Verkostoasiantuntija Verkostopalvelut - Maaseutu.fi
+358 (0)40 559 9412

Mattila, Hanna

Asiantuntija, kiertotalous Sitra
+358 (294) 618 463

Mäki-Hakola, Marko

Elinkeinojohtaja MTK ry
+358 (0)20 413 3701

Perheentupa, Tuomas

Kehittämisjohtaja Suomen Kylät ry
+358 (0)50 592 2726

Rutanen, Juha

Erityisasiantuntija Osaaminen ja työllisyys -verkosto (OTE) / Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti
+358 (0)40 573 7568

Sihvola, Sanna

Neuvotteleva virkamies Maa- ja metsätalousministeriö
+358 (0)295 16 2264

Sireni, Maarit

Vastuullinen johtaja Kansalaistoiminta ja hyvinvointi -verkosto (KAHVEE) / Itä-Suomen yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos

Valtari, Heidi

Erityisasiantuntija Osaaminen ja työllisyys -verkosto (OTE) / Turun yliopiston Brahea-keskus
+358 (0)40 048 7160

Veistola, Tapani

Erityisasiantuntija Suomen Luonnonsuojeluliitto ry
+358 (0)40 061 5530

Väre, Taina

Erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto, Alueet ja yhdyskunnat, Alueet ja elinkeinot ja Elinvoimainen toimintaympäristö -verkosto (INFRA)
+358 (0)9 771 2030
+358 (0)50 462 7279