Maaseuturahaston valtakunnallisten hankkeiden haku on auki

Uutinen

Maaseuturahaston valtakunnallisten maaseutuhankkeiden ideahaun teemoina ovat maaseutuasuminen, maaseudulla toimivien yritysten omistajan- ja sukupolvenvaihdokset sekä vähähiilinen ruokajärjestelmä.

Haku toteutetaan kaksivaiheisena. Ideahaussa voi esittää maaseudun kehittämiseen liittyviä ja valtakunnalliseen hankerahoitukseen soveltuvia ideoita 14.5.2021 saakka. Ideahakuvaiheesta jatkovalmisteluun valituista ideoista laaditaan varsinainen hankesuunnitelma ja hankehakemus. Valittavien hankkeiden avulla muun muassa edistetään paikkariippumatonta työtä, vahvistetaan ruokajärjestelmän vähähiilisiä ratkaisuja ja edistetään maaseudun työpaikkojen pysyvyyttä sukupolvenvaihdosten kautta.

Ideahaku kohdennetaan tällä hakukierroksella kolmeen hakuteemaan:

Teema 1. Maaseudulla toimivien yritysten omistajan- ja sukupolvenvaihdokset

Ideahaun kautta jalostuneiden hankkeiden tavoitteena on edistää maaseudulla toimivien yritysten omistajan- ja sukupolvenvaihdoksia. Hankkeiden tavoitteena on edistää maaseudun elinkeinoelämää, työpaikkojen pysyvyyttä ja uusien työpaikkojen syntymistä sekä nostaa maaseudun näkökulma esiin omistajanvaihdosteemassa.

Teema 2. Maaseutuasuminen ja sitä edistävät palvelut

Hakuun voi esittää ideoita, jotka luovat edellytyksiä maaseudulla asumiseen. Esitettävät ideat voivat liittyä esimerkiksi uusien, maaseutuasumista edistävien palveluiden kehittämiseen, paikkariippumattoman työn mahdollistamiseen sekä näihin liittyviin pilotointeihin.

Teema 3. Vähähiilinen ruokajärjestelmä

Ideahaun kautta jalostuneiden hankkeiden tarkoituksena on edistää uutta elinkeinotoimintaa ja innovatiivisten ratkaisujen tai uuden osaamisen kehittymistä.

Lue alkuperäinen uutinen maaseutu.fi -sivustolta.