Ajankohtaista

30.3.2017 14.00Demokratiapalkinto ja -tunnustus jaettiin kumppanuuden edistäjille

Oikeusministeriön Demokratiapalkinto sekä Suomen Avoimen hallinnon toimintaohjelman Demokratiatunnustus jaettiin tänään 30. maaliskuuta Suomi 100 -demokratiaviikkojen juhlaseminaarissa Helsingissä. Palkinto annetaan kansalaisyhteiskuntaa edustaville toimijoille ja tunnustus viranomaistahoille. Teemana on tänä vuonna kumppanuus.

23.3.2017 15.50Harvaan asuttujen alueiden merkitys kasvaa - päättäjille tarjolla päivitettyä tietoa alueesta

Päättäjät tarvitsevat tarkempaa ja päivitettyä tietoa harvaan asutun maaseudun olosuhteista. Näiden alueiden parempaa huomioimista painotetaan tänään julkaistussa Maaseutupolitiikan neuvoston hyväksymässä, Harvaan asutun maaseudun kehittämisstrategiassa 2017–2020.

20.3.2017 15.00Nyt puhutaan järjestöjen toimintaedellytyksistä tulevaisuuden kunnassa

Kunnat ovat järjestöjen tärkeimpiä yhteistyökumppaneita. Sote-uudistus siirtää osan kuntien tehtävistä maakunnille. Miten tässä muutoksessa käy perinteiselle kunta-järjestöyhteistyölle? Millaisia järjestöyhteistyötä tukevia rakenteita kuntiin syntyy? Entä millaisia resursseja tulevaisuuden kunta pystyy tarjoamaan jatkossa sosiaali- ja terveysjärjestöille? SOSTE yhteistyössä Kuntaliiton kanssa järjestää 5.4.2017, klo 8.30-11.00 keskustelutilaisuuden järjestöjen toimintaedellytyksistä tulevaisuuden kunnassa.

13.3.2017 11.00Julkisen vallan tiedostettava alueuudistuksen vaikutukset ruokahankintoihin ja aluetalouteen

Maaseutupolitiikan neuvoston sihteeristö, maaseutupolitiikan maaseudun elinkeinot ja osaaminen -verkosto ja harvaan asutun maaseudun -verkosto ottavat yhdessä hallituksen Lähiruokaohjelman kanssa kantaa sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksista ruokapalveluihin, lähituotantoon ja aluetalouteen. Yhteisessä kannanotossa painotetaan, että erityistä huomiota tulee kiinnittää uudistuksen vaikutuksista julkisiin ruokapalveluihin.

9.3.2017 8.00Hajarakentamisen vaikutuksia liikkumiskustannuksiin selvitetty

Kun palvelupisteiden määrä vähenee, etäisyydet niihin kasvavat ja siten ihmisten liikkuminen lisääntyy. Liikennesektori onkin yksi keskeisimmistä ”maksumiehistä” palvelurakenteen muuttuessa. Selvitys analysoi, millaiseksi maksu muodostuu.


Maaseutupolitiikan blogi

30.3.2017 9.00Leader-toiminnalla lisää osallisuutta ja elinvoimaa kuntiin Heli Walls

Näin kuntavaalien alla lienee yksi jos toinenkin meistä miettinyt vaalimainoksia katsellessa, miten ja missä se paljon puhuttu uusi kunta nyt näkyy? Ovatko kuntavaaliehdokkaat olleenkaan perillä siitä mitä aluehallintouudistus tuo tullessaan ja miten kuntien rooli muuttuu? Ainakin tällaisen paikalliskehittäjän näkökulmasta kaipaisi enemmän keskustelua siitä, miten yhdistystoiminnan ja paikallisyhteisöjen merkityksen kasvaessa yhteistyö uudistuvien kuntien kanssa järjestetään.

27.3.2017 15.00Julkiset elintarvikehankinnat keino vastuullisuuden edistämiseen Kirsi Viljanen

Julkiset hankinnat ovat merkittävä kansantalouden moottori. Vuositasolla niiden volyymi on yli 30 miljardia euroa ja elintarvikehankintojen osalta yli 300 miljoonaa euroa. Julkisilla hankinnoilla on vaikutuksia työllisyyteen noin 80 000 henkilötyövuoden verran. Julkisilla hankinnoilla edistetään hyvinvointia ja aluetaloutta, mutta niillä on myös vaikutuksia ympäristöön, ilmastoon, sosiaaliseen tasa-arvoisuuteen ja pääomaan sekä kulttuuriin.

23.3.2017 16.30Harvaan asutun maaseudun kehittämiseksi tarvitaan valtakunnallinen tahtotila –parlamentaarinen työryhmä perustettava pikimmiten Tytti Määttä

Tänään 23.3.2017 julkaistavassa Harvaan asutun maaseudun kehittämisstrategiassa 2017–2020 painotetaan eri alueiden lähtökohtien tosiasiallista tasa-arvoa ja harvaan asutun maaseudun nykypäivän olosuhteiden parempaa tuntemusta.


Twitter#maaseutupolitiikka


Tapahtumakalenteri

Maaseutu.fi tapahtumakalenteri

Yhteistyössä: Maaseutu.fi, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman verkkopalvelu.


Tutustu maaseutupolitiikka.fi -palvelumme teemaverkostoihin

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä