Paikkatietoisia päätöksiä

Kaikki päätöksenteko tarvitsee arviointia siitä, miten päätös vaikuttaa maaseutuun ja maaseudun ihmisten arkeen. Suomessa alueet ja kunnat ovat keskenään erilaisia: huomioidaan tämä ja räätälöidään päätökset rehellisesti alueiden mukaan.

Ratkaisujen polkuja:

  • Annetaan maaseutupoliittinen selonteko eduskunnalle. Luodaan poikkihallinnollinen ja sektorit ylittävä ajantasainen kokonaisnäkemys maaseutualueiden tilasta ja tulevaisuudesta: niiden tarpeista, voimavaroista ja mahdollisuuksista suhteessa kokonaisturvallisuuteen ja kestävyysmurrokseen (ml. energiamurros).
  • Kokeillaan ja arvioidaan paikkaperustaisia ratkaisuja kuten kyläkauppatuki ja kehitetään paikkaperustaisuustarkastelua tukevia välineitä.
  • Annetaan tilastoviranomaisille tehtäväksi tuottaa tarkempaa paikkatietopohjaista tietoa ja mittareita erilaisten alueiden yhteiskuntaoloista ja kehityksestä, koetusta hyvinvoinnista ja osallisuudesta päätöksenteon valmistelun ja seurannan tueksi.