Hyvän elämän edellytysten varmistaminen maaseutualueilla (HYMY) –verkostohanke

Hyvän elämän edellytysten varmistaminen maaseutualueilla –verkostohanke (HYMY) keskittyy työssään maaseudun arjen turvan, sosiaali- ja terveyspalvelujen saavutettavuuden sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämiseen. Verkosto valmistelee myös älykkään sopeutumisen strategiaa ikääntyvän ja vähenevän väestön maaseutualueille.

Hyvän elämän edellytysten varmistaminen maaseutualueilla -verkostohanke (HYMY) toteuttaa maaseutupoliittista kokonaisohjelmaa 2021-2027, toimii osana maaseutupolitiikan neuvostoa (MANE) ja toteuttaa neuvostolle asetettuja tehtäviä. Keskeisenä työnä on päättäjien tukeminen poikkihallinnollisissa ja strategisesti tärkeissä maaseutupoliittisissa kysymyksissä verkostomaista toimintatapaa ja kumppanuuksia hyödyntäen. Työhön kuuluu myös nopea reagointi maaseutupoliittisesti ajankohtaisiin asioihin ja ilmiöihin mm. osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun sekä laatimalla kannanottoja ja lausuntoja.

Verkostohankkeen toiminta keskittyy erityisesti maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021-2027 lukuihin:

 • Älykkään sopeutumisen strategian valmistelu supistuville alueille
 • Sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden edistäminen
 • Arjen turvan toimintamallien ja verkostojen kehittäminen
 • Hyvinvointia edistävän yhteisöllisen toiminnan vahvistaminen
 • Osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen maaseutualueilla.

Verkoston toiminta keskittyy erityisesti harvaan asutun maaseudun, ydinmaaseudun ja maaseudun paikalliskeskusten supistuville alueille. Verkoston toiminnassa huomioidaan ihmisten lisääntynyt monipaikkaisuus sekä tämän tuomat mahdollisuudet ja kehittämistarpeet maaseutualueilla. Lisäksi huomioidaan Covid-19 pandemian myötä tapahtunut muuttoliikkeen hajautuminen ja tasapainottuminen sekä lisääntynyt kiinnostus maaseutualueita kohtaan.

Verkostotyötä tehdään osallistaen laajasti eri sidosryhmiä, kuten maakuntaliittoja ja hyvinvointialueita, kuntia, kyliä ja maaseudun asukkaita.

Toteuttavat tahot

Verkostohanketta toteuttavat yhteistyössä Itä-Suomen yliopisto/Karjalan tutkimuslaitos (UEF/KTL), Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK) sekä Maaseudun Sivistysliitto (MSL). 

Yhteystiedot

 • Kattilakoski, Mari

  HYMY-verkoston erityisasiantuntija, tutkija / Itä-Suomen yliopisto, Karjalan tutkimuslaitos

  Sähköpostiosoite: mari.kattilakoski@uef.fi
  Puhelinnumero: 050 449 4896

  Erityisasiantuntija maaseutupolitiikan Hyvän elämän edellytysten varmistaminen maaseudulla (HYMY) -verkosto.

 • Lukkari, Tarja

  HYMY-verkoston erityisasiantuntija / Kajaanin ammattikorkeakoulu

  Sähköpostiosoite: tarja.lukkari@kamk.fi
  Puhelinnumero: 0400 372 082

  Harvaan asuttu maaseutu, kylien kehittäminen, kunta-kylä -yhteistyö, yhteisöllinen kehittäminen.

 • Harilahti-Juola, Virpi

  Kansalaistoiminnan apulaispääsihteeri / Maaseutupolitiikan neuvosto. HYMY-verkoston erityisasiantuntija, kehittämispäällikkö / Maaseudun Sivistysliitto

  Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@msl.fi
  Puhelinnumero: 040 678 1968

  Virpi vastaa MSL:ssa kuntayhteistyön ja osallisuusteeman kehittämisestä valtakunnallisesti. Tässä kehittämistyössä haetaan aktiivisesti erilaisia kumppanuuden muotoja ja tapoja, joiden kautta maaseudulla asuvien ihmisten hyvinvointia voidaan tukea ja lisätä ihmisten osallisuutta omassa lähiyhteisössään.

 • Kervinen, Kaisa

  HYMY-verkoston erityisasiantuntija, yhteisökehittäjä / Maaseudun Sivistysliitto

  Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@msl.fi
  Puhelinnumero: 045 322 8098