Kestävän kehityksen viikko – maaseutu edelläkävijänä -verkostohanke

Kiinnostus maaseutua kohtaan on voimistunut korona-ajan etätöiden ja uudenlaisen arjen myötä. Maaseutu nähdään kestävänä elinympäristönä ja elämä maaseudulla kiinnostaa etenkin nuoria paluumuuttajia. Tärkeitä aiheita nuorille ovat myös ilmastonmuutos ja vastuulliset elämänvalinnat.

Kestävän kehityksen viikko – maaseutu edelläkävijänä -verkostohankkeen myötä halutaan tuoda esille maaseudun mahdollisuudet ja uudet innovaatiot kestävään elämäntapaan. Verkostohanke toimii työkaluna maaseudun edelläkävijöiden esille tuomiseen, ja lisäksi sen tarkoitus on innostaa eri alan toimijoita, työryhmiä ja etenkin nuoria käytännön tekoihin kestävämpää tulevaisuutta varten.

Verkostohanke on kaksikielinen, ja verkosto tulee sisältämään myös pohjoismaisen ja kansainvälisen ulottuvuuden. Yhteistyötä tehdään jo Ruotsissa, ja hankkeen aikana luodaan yhteyksiä Euroopan muille alueille, jotka tekevät työtä kestävyysteemaan, maaseudun kehittämiseen ja maaseutupolitiikkaan liittyen.

Suomen Kylät ry toimii projektin yhteistyökumppanina ja tuo toimintaan laajan verkoston maaseudun toimijoita ympäri maata.

Verkostohanketta toteuttavat Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF, Ruotsinkielisten maaseutukeskusten keskusjärjestö), Suomen Kylät ry ja Åbo Akademi.

Lisätietoa

  • Backlund, Nora

    KEHÅ-verkoston erityisasiantuntija / Svenska lantbrukssällskapens förbund

    Sähköpostiosoite: nora.backlund@slf.fi
    Puhelinnumero: 044 079 7079