Harvaan asuttu maaseutu – mahdollisuuksia täynnä

Harvaan asutun maaseudun kehittämisstrategia 2017–2020

Harvaan asutut alueet ovat Suomen biotalouden kasvun moottori. Harvaan asuttulla maaseudun alueilla syntyy viennin kasvua ja alue tuo lisää matkailua Suomeen sekä tuottaa hyvinvointia kaikille suomalaisille. Haasteita myös riittää. Esimerkiksi alueen yrityksillä ja jopa kotitalouksilla on vaikeuksia saada rakentamisen rahoittamiseen lainaa, mikä heikentää yritysten mahdollisuutta investoida alueelle ja kehittää toimintaansa.

Politiikkatoimenpiteet vaikuttavat voimakkaimmin harvaan asutulla maaseudulla. Alueen erityisolosuhteet tuleekin huomioida kaikissa valtakunnallisissa uudistuksissa. Esimerkiksi maakunta- ja sote-uudistuksilla tulee olemaan suuri vaikutus hyvinvointiin ja palvelujen saavutettavuuteen. 

Harvaan asutun maaseudun mahdollisuuksien hyödyntämistä ja voimavaroja korostavaan strategiaan on koottu keskeisimmät toimenpiteet, jotka tulee toteuttaa, jotta harvaan asutun maaseudun potentiaali saadaan hyödynnettyä. Kehittämisen lähtökohdat tulee olla alueilla tasavertaiset.

Strategia sisältää toimenpiteitä

  1. uudistuvaan, innovatiiviseen ja verkottuneeseen yritystoimintaan,
  2. luontoon ja raaka-ainevarojen ekologiseen hyödyntämiseen,
  3. palveluihin sekä
  4. infrastruktuuriin ja maankäyttöön liittyen.

Strategia toimii myös päättäjiä tukevana tietopakettina alueesta, jolla sijaitsee valtaosa Suomen luonnon aineellisista ja aineettomista raaka-aineista.

Strategian tavoitteena on antaa realistinen kuva harvaan asutun maaseudun tilasta, tulevaisuudesta ja erityisolosuhteista. Tavoitteena on myös kuvata niitä toimenpiteitä, joilla harvaan asutun maaseudun potentiaali saadaan täysimääräisesti hyödynnettyä.