Työn ja yrittäjyyden uudet mahdollisuudet maaseudulla (TUUMA) –verkostohanke

Verkosto nostaa esiin maaseutujen ratkaisuja yrittäjyydelle ja kestävälle yhteiskunnalle kilpailukyvyn sekä elinvoiman lisäämiseksi.

Työn ja yrittäjyyden uudet mahdollisuudet maaseudulla -verkostohanke (TUUMA-verkosto) keskittyy uuden työn ja yrittäjyyden mahdollisuuksien vahvistamiseen maaseutualueilla osana kestävyyssiirtymää. Verkosto paneutuu maaseudun osaamisen vahvistamiseen ja toimintaympäristön kehittämiseen tavoitteena lisätä maaseudun elinvoimaisuutta, työllisyyttä ja yritysten kilpailukykyä. 

Verkoston toiminnalla turvataan työvoima- ja elinkeinopalvelujen saatavuutta, parannetaan jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia ja edistetään paikkariippumattoman työn yleistymistä maaseutualueilla. Tarkastelussa huomioidaan osaamisen vahvistamisen keinot ja toimintaympäristön kehittäminen sekä bio- ja kiertotalouden, ruokajärjestelmän, liikennejärjestelmän sekä fossiilittoman hajautetun energiatuotannon kestävät ratkaisut, monipaikkaisuus ja aluetalousvaikutukset.

TUUMA-verkoston tavoitteet ja toimenpiteet kietoutuvat eri teemakokonaisuuksien ydinviestien ympärille:

 • Paikkariippumattomuus – tehdään siitä totta
 • Osaaminen – taitoa ottaa muutokset voimavaraksi
 • Liikenne ja laajakaista – uudet mahdollisuudet täysimittaisesti käytäntöön
 • Yrittäjyys – paikalliset arvoketjut toiminnan keskiössä
 • Hajautetut toimintamallit – kestävyys ja huoltovarmuus samassa paketissa
 • Aluetalous – resurssit näkyviin ja hyvä kiertämään

TUUMA-verkosto toimii osana maaseutupolitiikan neuvoston MANEn verkostoa, viestintää ja vaikuttamistyötä. Verkostohanke toteuttaa maaseutupoliittista kokonaisohjelmaa ja osallistuu toiminnallaan MANEn tehtävien toteuttamiseen muun muassa tukemalla päättäjiä tärkeissä maaseutupoliittisissa kysymyksissä. Verkosto osaltaan auttaa toteuttamaan YK:n kestävän kehityksen Agenda2030-toimintaohjelmaa.

Verkostohankkeen toteuttavat yhteistyössä (suluissa kokonaisuudet, joissa ko. taho erityisesti mukana):

 • Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti (yrittäjyys, osaaminen, aluetalous, hajautetut toimintamallit)
 • Vaasan yliopiston tutkimusalusta InnoLab (hajautetut toimintamallit, liikenne ja laajakaista)
 • Aisapari ry (paikkariippumattomuus)

Yhteystiedot

 • Rutanen, Juha

  TUUMA-verkoston erityisasiantuntija, projektipäällikkö / Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

  Sähköpostiosoite: juha.rutanen@helsinki.fi
  Puhelinnumero: +358 (0)40 573 7568

  Luontoyrittäjyys, Green Care, luonnontuoteala ja luonnonvarat.

 • Hakala, Outi

  TUUMA-verkoston erityisasiantuntija, väitöskirjatutkija / Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

  Sähköpostiosoite: outi.hakala@helsinki.fi
  Puhelinnumero: +358 294 14 0929
 • Kujala, Susanna

  TUUMA-verkoston erityisasiantuntija, väitöskirjatutkija / Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti

  Sähköpostiosoite: susanna.kujala@helsinki.fi
  Puhelinnumero: +358 504 151 158
 • Töyli, Päivi

  TUUMA-verkoston erityisasiantuntija, projektipäällikkö / Turun yliopiston Brahea-keskus

  Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@utu.fi
  Puhelinnumero: +358 (0)40 189 1929

  Maaseudun kehittäminen, maaseutu- ja ruokayrittäjyys, lähiruoka

 • Siirilä, Heli

  TUUMA-verkoston erityisasiantuntija, projektipäällikkö / Vaasan yliopiston tutkimusalusta InnoLab

  Sähköpostiosoite: heli.siirila@uwasa.fi
  Puhelinnumero: +358 294 498 557
 • Arpala, Eeva

  TUUMA-verkoston erityisasiantuntija, kehittämissuunnittelija / Leader Aisapari

  Sähköpostiosoite: eeva.arpala@aisapari.net
  Puhelinnumero: 040 830 6541