Työn ja yrittäjyyden uudet mahdollisuudet maaseudulla (TUUMA) –verkostohanke

Verkosto nostaa esiin maaseutujen ratkaisuja yrittäjyydelle ja kestävälle yhteiskunnalle kilpailukyvyn sekä elinvoiman lisäämiseksi.

Työn ja yrittäjyyden uudet mahdollisuudet maaseudulla -verkostohanke (TUUMA-verkosto) keskittyy uuden työn ja yrittäjyyden mahdollisuuksien vahvistamiseen maaseutualueilla osana kestävyyssiirtymää. Verkosto paneutuu maaseudun osaamisen vahvistamiseen ja toimintaympäristön kehittämiseen tavoitteena lisätä maaseudun elinvoimaisuutta, työllisyyttä ja yritysten kilpailukykyä. 

Verkoston toiminnalla turvataan työvoima- ja elinkeinopalvelujen saatavuutta, parannetaan jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia ja edistetään paikkariippumattoman työn yleistymistä maaseutualueilla. Verkostohankkeessa vauhditetaan erityisesti

 • bio- ja kiertotalouden
 • ruokajärjestelmän
 • matkailun
 • liikennejärjestelmän sekä
 • fossiilittoman hajautetun energiatuotannon kestäviä ratkaisuja.

Erityishuomiota kiinnitetään toiminnan vaikutuksiin alueiden taloudessa ja tasa-arvossa.

TUUMA-verkosto toimii osana maaseutupolitiikan neuvoston MANEn verkostoa, viestintää ja vaikuttamistyötä. Verkostohanke toteuttaa maaseutupoliittista kokonaisohjelmaa ja osallistuu toiminnallaan MANEn tehtävien toteuttamiseen muun muassa tukemalla päättäjiä tärkeissä maaseutupoliittisissa kysymyksissä. Verkosto osaltaan auttaa toteuttamaan YK:n kestävän kehityksen Agenda2030-toimintaohjelmaa.

Verkostohankkeen toteuttavat yhteistyössä Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, Turun yliopiston Brahea-keskus, Vaasan yliopiston tutkimusalusta InnoLab sekä Aisapari ry. 

Yhteystiedot

 • Rutanen, Juha

  Erityisasiantuntija, projektipäällikkö / Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

  Sähköpostiosoite: juha.rutanen@helsinki.fi
  Puhelinnumero: +358 (0)40 573 7568

  Luontoyrittäjyys, Green Care, luonnontuoteala ja luonnonvarat.

 • Kurki, Sami

  Johtaja / Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

  Sähköpostiosoite: sami.p.kurki@helsinki.fi
  Puhelinnumero: 0500811232