Mahdollistetaan menestyvä maaseutu - maaseutupoliittinen julkilausuma

Maaseutupoliittinen julkilausuma on yhteinen tahdonilmaisu maaseudun kehittämisen tulevaisuudesta Suomessa. 

Julkilausuma sisältää suomalaiselle yhteiskunnalle tärkeitä toimia ja tavoitteita, joita nostetaan poliittiseen keskusteluun niin kansallisella kuin Euroopan tasolla. 

Päämääränä on sisällyttää maaseutunäkökulma entistä vahvemmin poliittiseen valmisteluun ja päätöksentekoon. Kaikilla toimijoilla ja organisaatioilla on tärkeä rooli julkilausuman viestin viejänä ja sen tavoitteiden edistämisessä. 

Mahdollistetaan menestyvä maaseutu -julkilausuma julkistettiin Maaseutuparlamentti 2017 -tapahtumassa, 3.9.2017, Leppävirralla.