Maaseutuvaikutusten arviointi

Alueilla on erilaisia toimintaympäristöjä. Niiden haasteet ja tarpeet sekä voimavarat ja mahdollisuudet eroavat paljon toisistaan. Tämän vuoksi myös hallinnonalojen päätökset vaikuttavat alueisiin eri tavalla. Siksi on tärkeää, että päätösten vaikutukset tunnistetaan hyvissä ajoin ennen kuin päätökset on lyöty lukkoon. 

Maaseutuvaikutuksen arviointi (MVA) on päätöstentekijöiden ja päätösten valmistelijoiden avuksi kehitetty työkalu, jonka avulla maaseutunäkökulmaa voidaan paremmin sisällyttää päätöksenteon prosessiin onnistuneiden päätösten tueksi.

MVA antaa kunnille, maakunnille, ministeriöille ja muille maaseudun toimintaympäristöön ja sen edellytyksiin vaikuttaville toimijoille työkaluja

  1. tunnistaa päätösten vaikutuksia erityisesti harvaan asutun maaseudun ihmisille, yrityksille ja yhteisöille
  2. ennaltaehkäistä negatiivisia vaikutuksia sekä 
  3. vahvistaa positiivisia vaikutuksia. 

Maaseutupoliittisessa kokonaisohjelmassa 2014–2020 esitetään, että MVA otetaan systemaattisesti osaksi päätöksenteon valmistelua ja toteuttamista siten, että maaseudun erityispiirteet ja päätösten vaikutukset maaseutuun otetaan aidosti huomioon. 

MVA -työkalua on erityisesti kehitetty yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa. Lue lisää Kuntaliiton sivuilta "Maaseutuvaikutusten arviointi päätöksenteon tukena"